Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Taban seviyesi

  Yer kabuğunun dış etkenlerle aşındırı/masında, düzenleyici roloynayan seviye. Deniz sevyiesi, genel taban seviyesidir.

Tabii soda (Trona)

  Doğal sodyum karbonat. Cam ve boya sanayiinde katkı maddesi olarak kullanılır.

Takke buzulu

  Dağların bütün yamaçlarını kuşatan buzul türüdür.

Talveg

  Akarsu yatağının en derin noktalarını birleştiren çizgi.

Tapografya haritası

  Yeryüzü şekillerinin eşyükseıti eğrileri ile gösterilmesi.

Taraça

  Bakınız : Seki.

Tarım

  Toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla çeşitli ürünler elde etme işine tarım denir.

Tariş

  ğzmir, incir, üzüm, pamuk ve zeytinyağı tarım Satış Kooperatifler Birliği) 1937'de kurulan birliğin Ege Bölgesi'nde ürünleri işleyen çeşitli tesisleri bulunmaktadır.

Taş

  Yer kabuğu oluşturan ana malzemeye verilen ad. Aynı anlamda, kaya ve kayaç terimleride kullanılır.

Taşa - dayalı sanayi

  Tuğla, kiremit, kireç, çimento, fayans, karo gibi inşaat malzemelerinin üretildiği sanayi kolu.

Taşküre (Litosfer)

  Dünya'nın manto katmanının üstünde yer alan ve yeryüzüne kadar uzanan katmanıdır. Kalınlığı ortalama 100 km’dir. Taşküre’nin ortalama 35 km’lik üst bölümüne yerkabuğu denir.

Tayga

  Orta kuşağın şiddetli kara iklimi etkisindeki soğuk bölgesinde iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanıara verilen ad.

Tebeşir

  Derin deniz canlıları olan tek hücreli Globugerina (Globijerina)’ların birikimi sonucu oluşur. Saf, yumuşak, kolay dağılabilen bir kalkerdir. Gözenekli olduğu için suyu kolay geçirir.

Tekstil

  Dokumacılık.

Tekstil sanayi

  He türlü giyim eşyalarının üretildiği bir sanayi kolu.