Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Mikroklima

  çevreye göre farklı özellikleri olan küçük alanlı iklim.

Milli gelir

  Bir yıllık toplumsal üretimde üretim araçları için harcananların düşülmesinden sonra kalan gelir.

Milli park

  Bilimsel ve estetik bakımından milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel değerleri korunan dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçası.

Mineral

  Yer kabu{lunun ana maddesi olan katı, do{lal ve inorganik maddeler.

Mistral

  Fransa’nın iç kesimlerinden Rhone Vadisi’ni izleyerek Akdeniz kıyılarına doğru kışın esen soğuk rüzgarlardır.

Modernizasyon

  Ça{ldaşlaşma, yenileşme.

Montaj

  Bir bütünü oluşturan ayrı parçaları birleştirmek.

Moren

  Buzullar tarafından kayalardan koparıklarak bünyelerine alınan ve buzulun erimesi sonucu biriktirilen köşlei taş ve kaya parçaları. Buzul taş.

Muson iklimi

  Muson rüzgarlarının etkisi ile meydana gelen yazı yağışlı, kışı kurak iklim tipi.

Muson Ormanları

  Yağışın fazla olduğu yerlerde, kış aylarında yapraklarını döken yayvan yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar görülür. Bu ormanlara muson ormanları denir.

Muson rüzgarı

  Kıtaların bazı bölgelerinde yazın denizden kışın karadan esen devirli rüzgar. Karaların ve okyanusların farklı ısınmasından oluşur.

Mutlak Nem (Varolan Nem)

  1m3 havanın içindeki su buharının gram olarak ağırlığına mutlak nem denir. Mutlak nem, sıcaklığa bağlı olarak, Ekvator’dan kutuplara doğru, denizlerden karalara doğru ve yükseklere çıkıldıkça azalır.