Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Lagün

  Kıyılarda, denizden setle ayrılmış, genellikle sığ göl veya deniz girintisi. Deniz kulağı.

Lapya

  Kalkerlerin yüzeyinde çözünmeyle oluşan çeşitli küçük şekiller.

Lapya

  Kalkerli yamaçlarda yağmur ve kar sularının yüzeyi eriterek açtıkları küçük oluklardır. Oluşan çukurluklar keskin sırtlarda yan yana sıralandığından yüzey pürüzlüdür. Büyüklükleri birkaç cm ile birkaç metre arasında değişir.

Laterit

  Sıcak ve nemli ekvatoral bölge toprağı.

Lav

  Volkanizma esnasında çıkan sıcak ve akıcı mağma ürünü malzeme. Bunların katılaşması ile dış püskürük kayalar oluşur.

Lejant

  Haritaların altına konan harita anahtarı.

Lejant

  Bakınız : Harita Anahtarı.

Litosfer

  Yer yuvarlağının kayalardan oluşan katı dış küresi. Taş küre.

Litosfer

  Bakınız : Taşküre.

Lös

  Rüzgar tarafından aşınarak çökeltilmiş toz ve mil boyutundaki toprak.

Lüle taşı

  Ülkemizde Eskişehir yakınlarında çok bulunan sarımsı beyaz renkte kolay işlenebilen mağnezyum sikilat. Çeştili süs eşyası yapımında kullanılır.