Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
İstihdam

  Insana iş veya görev verilmesi.

İthalat

  Yabancı ülkelerde mal satım alamı. Dış alım. basınç eğrisi.

İyonosfer

  Mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının, molekülleri parçalayarak iyonlar haline getirdiği atmosfer katmanıdır.

İzobar

  Aynı basınç değerine sahip noktalarını birleştiren eğri. Eş basınç eğrisi.

İzobat

  Deniz ve göl haritalarında eşit derinlikteki yerlerden geçiren eğri. Eş derinlik eğrisi.

İzobath eğrisi

  Bakınız : İzohips Eğrisi.

İzohips

  Yer şekillerini göstermek için kullanııan, aynı yükseklikteki yerlerden geçen eğri. Eş yükselti eğrisi.

İzohips (Eş yükselti) Eğrisi

  Deniz seviyesinden aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye eş yükselti (izohips) eğrisi, aynı derinlikteki noktaları birleştiren eğriye eş derinlik (izobath) eğrisi denir.

İzohips Aralığı (Eş Aralık)

  İzohipsler haritaların ölçeğine uygun olarak belirlenen yükselti aralıkları ile çizilir. Bu aralığa izohips aralığı ya da eş aralık denir.

İzoterm

  Aynı sıcaklıktaki yerleri birleştiren eğri. Eş sıcaklık eğrisi.

İzoterm Haritaları

  Bir bölgede, eş sıcaklıktaki noktaları birleştiren eğriye izoterm denir. İzotermler yardımıyla çizilen izoterm haritalarından, bir bölgedeki sıcaklık dağılışı hakkında bilgi edinilir. Sıcaklık dağılışını daha iyi gösterebilmek için, bu haritalar sıcaklık basamaklarına uygun olarak renklendirilir. Sıcak yerler için kırmızının tonları soğuk yerler için mavinin tonları kullanılır

İzoyet

  Aynı miktar yağış alan yerleri birleştiren eğri. Eş yağış eğrisi.