Anı türü ile ilgili boşluk doldurma soruları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun söz­cüklerle doldurunuz.

Anı metinleri yaşanmakta olanı değil...............konu edinir.

Anı metinleri........... tekil kişi anlatımlıdır.

Dünya edebiyatında anı türünün ilk örneği............... ’un yazdığı...............(Onbinlerin Dönüşü) kabul edilir.

 

Ebülgazi Bahadır Han’ın...............adlı eseri, yer yer anı özelliği taşıyan tarih kitabıdır.

Tanzimat Dönemi ile yaygınlık kazanan anı türünün bu dö­nemdeki ilk örneği Akif Paşa’nın...............’sıdır.

Anı yazarı,.............,  ..................,  ..............gibi yazılan döne­min kaynaklarından yararlanır.

Türk edebiyatında anı türünün ilk örnekleri,...............Çağatay lehçesiyle yazılan Babür Şah’ın...............’si ka­bul edilir.

Anılarda yazar ve...............aynı kişidir.

 

Anılarda dil, çoğunlukla...............ve heyecana bağlı işlevde kullanılır.

 

Türk edebiyatına anı türünde önemli eserler yazmış olan …………. Anamın Kitabı, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Vatan Yolunda,  Zoraki Diplomat, Politikada 45 Yıl eserlerinin sahibidir.

 

Ahmet Rasim anı alanında eserler vermiştir. Gecelerim ve ………, onun anı türünde yazdığı eserlerdendir.

J.J. Rousseau’nun ……………... Goldoni’nin İyiliksever Somurtkan, Geothe’nin Şiir ve Gerçek, Andre Gide'nin Jurnaller adlı eserleri anı türündedir.

DÜZ YAZI TÜRLERİ BOŞLUK DOLDURMA SORULARI VE CEVAPLARI

Anı (Hatıra,Hatırat): Anı Özellikleri, Anı Çeşitleri, Anı Tarihi Gelişimi

Gezi Yazılarıyla Anı Türünün Karşılaştırılması

Servet-i Fünun Edebiyatında Anı (Hatıra)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile