Soru  1

Aradan bir yıl geçmiş, biz aynı apartmanın beşinci katından altıncı katına taşınmaya karar vermiştik.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilir?

A)  "Aradan" sözcüğü çıkarılarak

B)  Birinci cümlenin yüklemine "-ti" eklenerek

C)  "aynı" yerine "oturduğumuz" getirilerek

D)  "taşınmaya" yerine "çıkmaya" getirilerek

E)   "biz" sözcüğü atılarak

 

Soru  2

Bunca yıldır tüm(I) güçlüklere karşı(II) göğüs germiş, onurundan(III) ödün vermemiş bir(IV) babanın oğlu olmakla(V) ne kadar övünsen azdır.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin atılması anlam daralmasına ya da anlatım bozukluğuna yol açmaz?

A)  I.

B)  II.

C)  III.

D)  IV.

E)   V.

 

 

 

Soru  3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  O da benim kadar tembel; ama beceriksiz değildir.

B)  Yıllardır görmediğim arkadaşımla dün yolda karşılaştım.

C)  Sizi arkadaşım da ben de çok seviyoruz.

D)  Kentin boğucu havasından kaçanlar buraya gelirler.

E)   Komşumuz, yaşamındaki boşluğu hayvan sevgisiyle dolduruyor.

 

Soru  4

Bu koltukta(I) ölü olarak(II) uyanmak(III) istemediğimden(IV) emekliye(V) ayrıldım.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

A)  I.

B)  II.

C)  III.

D)  IV.

E)   V.

 

Soru  5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Kasabanın girişindeki meyve bahçelerine de evler yapılmaya başlanmış.

B)  Toprağı çok az veya hiç toprağı olmayan köylüler kentlere göç etmek zorunda kalıyorlar.

C)  Bu yörenin içme suyu sorunu, geçen yıl çözüldü.

D)  Okullar kapanır kapanmaz, çocuklar da tarlalarda çalışmaya başladı.

E)   Köyün gençleri, yoksulluk yüzünden üniversiteye gidemediklerini söylüyorlar.

 

 

Soru  6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ekeylem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Onunla aynı yıl sınava girmiş, aynı fakülteyi kazanmıştık.

B)  Yazdıklarını bize de okutur, beğenip beğenmediğimizi sorardı.

C)  Babam, geceleri de yazmayı sürdürür, annem de bizimle televizyon izlerdi.

D)  Hafta sonlarında pikniğe gider, yorgunluğumuzu atmaya çalışırdık.

E)   Mahalleli sokakta toplanıyor, biz de ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk.

 

Soru  7

Bir sanatçının büyüklüğü(I), yapıtlarının sayısıyla(II) değil; başka(III) sanatçılar hakkında konuşurken(IV) onun adının sık sık anılmasıyla(V) ölçülür.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu, numaralanan sözcüklerden hangisi değiştirilerek düzeltilebilir?

A)  I.

B)  II.

C)  III.

D)  IV.

E)   V.

 

 

Soru  8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A)  Babamın Almanya'dan gönderdiği parayla, dedemden bize kalan eski bir evde oturuyoruz.

B)  Doktor, annemin fazla yorulmamasını ve ilaçlarını düzenli almasını söyledi.

C)  Benim gibi, babamın gençlik yılları da dedemin evinde geçmiş.

D)  Güçlüklerle karşılaşmak, yaşama gücümüzü pekiştirir.

E)   Sorunlara, onların üstesinden gelebileceğimiz umuduyla yaklaşmamız gerekir.

 

Soru  9

Bu sabah arkadaşımı arayıp bizimle gelip gelmek istemediğini sordum.
Bu cümledeki anlatım bozuklukları aşağıdakilerin hangisinde giderilmiştir?

A)  Bu sabah arkadaşımı arayıp ona bizimle gelip gelmek istemediğini sordum.

B)  Bu sabah arkadaşımı arayıp ona, kendisinin bizimle gelmek isteyip istemediğini sordum.

C)  Bu sabah arkadaşımı arayıp kendisinin de gelip gelmeyeceğini sordum.

D)  Bu sabah arkadaşımı arayıp ona bizimle gelip gelmemek istemediğini sordum.

E)   Bu sabah arkadaşımı arayıp bizimle gelmemek isteyip istemediğini sordum.

 

Soru  10

Bu güzelim Anadolu'da gezilip görülecek o kadar çok yerler var ki insan buraları tekrar tekrar görmek istiyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A)  "tekrar tekrar" yerine "yeniden" getirilerek

B)  "o kadar" sözcükleri çıkarılarak

C)  "güzelim" sözcüğünden iyelik eki atılarak

D)  "yerler" sözcüğünden "-ler" eki atılarak

E)   "çok" sözcüğü çıkarılarak

 

Soru  11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A)  Buna benzer örnekleri saymakla bitmez.

B)  Bulunan ceset, öldürülen kadının kocasıyla yüzleştirildi.

C)  O akşam, arkadaşlarla eski günlerimizi ve ortak dostlarımızı andık.

D)  Batan gemiden denize dökülen yolculardan bazıları kurtarıldı.

E)   Saatlerimiz, eve döndüğümüzde saat 9'u gösteriyordu.

 

Soru  12

Yeni yönetmelik, fen lisesi öğrencilerine, isterlerse, gündüzlü okuyabilmelerini de öngörüyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)  Yüklemin şimdiki zamanda olmasından

B)  Gereksiz yere arasöz kullanılmasından

C)  Ad tamlamasında araya sözcük getirilmesinden

D)  Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılmasından

E)   Tamlayan eki yerine durum eki kullanılmasından

 

Soru  13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "Bu şampuan saçınızı besler, parlaklığını artırır." cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A)  Bence sen bu işi ondan daha iyi ve çabuk yaparsın.

B)  Babasıyla maça gideceğine çok seviniyordu.

C)  Geçen haftaki fırtına, ağaçlarda ne meyve ne de yaprak bıraktı.

D)  Gönül'ü hem çok sever hem de dedikodusunu yapardı.

E)   Yıllardır biriktirdiği parayı bu işe harcamıştı.

 

Soru  14

Herkesin yakındığı, ama karşı çıkmadığı bu haksız uygulamalar her geçen gün artıyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A)  "ama" dan sonra "hiç kimsenin" getirilerek

B)  "bu" sözcüğü cümleden çıkarılarak

C)  "karşı çıkmadığı" yerine "tepki göstermediği" getirilerek

D)  "geçen" sözü cümleden çıkarılarak

E)   "yakındığı" yerine "bildiği" getirilerek

 

Soru  15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Yetmiş yaşında olmasına karşın çok dinç görünüyordu.

B)  Sorumluluklarımızı bilelim, çok çalışalım; ama gülmesini, eğlenmesini de unutmayalım.

C)  çevremizi saran çirkinlikler, giderek ruhumuzu da çirkinleştiriyor.

D)  Arkadaşları onu, çocukça davranışları yüzünden, pek sevmezlerdi.

E)   Gerçek sevgi, yalnız sevinçleri değil, acıları da paylaşmayı gerektirir.

 

Soru  16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Yeni otogar hizmete girince, trafik yoğunluğu biraz azaldı.

B)  Bu tesislerin hizmete girmesi, turizm gelirlerini önemli ölçüde artıracak.

C)  Yurt dışına kaçırılmak üzereyken yakalanan tarihi eserlerin, yakında turistlerin hizmetine gireceği açıklandı.

D)  Bir şirket tarafından yaptırılan üstgeçit, önümüzdeki hafta hizmete girecek.

E)   Belediyenin aldığı yeni otobüsler, yılbaşından itibaren hizmete girecekmiş.

 

Soru  17

Demokrasiyi ve insan haklarını içtenlikle savunan herkes, bu tür olaylara kayıtsız kalamaz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A)  "Demokrası" sözcüğü yalın duruma getirilerek

B)  "tür" sözcüğü cümleden çıkarılarak

C)  "kayıtsız" yerine "ilgisiz" getirilerek

D)  "ve" yerine virgül (,) konularak

E)   "herkes" yerine "bir kimse" getirilerek

 

Soru  18

"Sağlığa zararlı olduğu anlaşılan bir ton sucuğa zabıta tarafından el koyuldu." cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)  Annesini, evde bulamayınca çok merak etti.

B)  Hiçbir şey söylemeden çıkıp gitti.

C)  Biraz daha gecikseydik yağmura yakalanacaktık.

D)  Geçen yıl aldığımız ayakkabılar yesyeni duruyor.

E)   Lokantaların da yeterince denetlendiğini sanmıyorum.

 

Soru  19

Ölçüt" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?<BR< div>

A)  Kimi insanların zenginliği, çalışkanlıklarının ölçütü olamaz.

B)  Sınavı kazanmamda, ailemin ve öğretmenlerimin önemli ölçütte payları var.

C)  Farklı ölçütlerin, insanı aynı konuda farklı sonuçlara götürmesi doğaldır.

D)  Her değerlendirmenin kendine özgü ölçütleri vardır.

E)   Zihinsel gelişimin asıl ölçütü, dili kullanmadaki yetkinliğimizdir.

 

Soru  20

Biz politikacılar, gerçekleri söylediğimiz ölçüde inandırıcı oluruz, inandırıcı olduğumuz ölçüde de güven duyuluruz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilir?

A)  "Biz" sözcüğü atılarak

B)  "gerçekleri" yerine "doğruları" getirilerek

C)  "oluruz" yerine "olabiliriz" getirilerek

D)  "politikacılardan" sonra "halka" getirilerek

E)   "güven duyuluruz" yerine "bize güven duyulur" getirilerek

 

Soru  21

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Son olaylar halkın, ülkeyi yönetenlere karşı güvenini iyice sarstı.

B)  Hiçbir şeyle ilgilenmeyen, sorumluluk duygusundan yoksun kişilerin görevlerine son verilmelidir.

C)  Hastane atıkları, doğayı kirletmekle kalmıyor, çevreye mikrop da saçıyor.

D)  Bu dershane, öğretmenlerin özverili çalışmaları yüzünden ayakta duruyor.

E)   Sanatçının başarısı, düşünceyi en az sözcükle anlatabilmesinden kaynaklanıyor.

 

Soru  22

Yolculuğa çıkarken(I) elinizin(II) altına birkaç(III) kitap sıkıştırmayı(IV) unutmayınız(V).

Bu cümlede, numaralanmış sözcüklerden hangisinin yerine başka bir sözcük kullanılırsa anlatım bozukluğu giderilmiş olur?

A)  I.

B)  II.

C)  III.

D)  IV.

E)   V.

 

Soru  23

Aşağıdakilerden hangisinde sözcüğün ya da sözün anlam inceliğinin gözetilmemesinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  İnsan, başkalarının başına gelen olaylardan da ders alabilmelidir.

B)  Son dakika içerisinde atılan gol, takımın maçı kazanmasına yol açtı.

C)  Bugünlerde, yapmak isteyip de gerçekleştiremediğim şeyleri düşünmeye başladım.

D)  Karamsar insanlar, çevrelerindekileri de mutsuz ederler.

E)   İşçiler, inşaatın gölgesine oturmuş, yemek yiyorlardı.

 

Soru  24

Böyle insanların dışarda olması, çok daha içerde olmasından hayırlı olur.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerin hangisi yapılmalıdır?

A)  "Böyle" yerine "bu" getirilmeli

B)  "dışarda" yerine "özgür" getirilmeli

C)  "çok daha" sözü, yüklemin önüne getirilmeli

D)  "hayırlı" sözcüğüne "-dır" eklenmeli, "olur" atılmalı

E)   "çok" sözcüğü cümleden çıkarılmalı

 

Soru  25

(I) Çevremdekilere söylediğim güzel sözlerin yanlış anlaşıldığını görünce üzülüyorum. (II) Duygularımı yanlış mı yansıtıyorum, diye düşünüyorum bazen. (III) Bu yüzden de kendimi suçlamaktan kurtulamıyorum bir türlü. (IV) Ben mi onlar mı haklı, bilemiyorum. (V) Ben yine de onlara güzel sözler söylemeyi sürdüreceğim.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  I.

B)  II.

C)  III.

D)  IV.

E)   V.

 

Soru  26

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duruluk vardır?

A)  Türkçede Arapça ve Farsça dillerinden geçmiş çok sözcük var.

B)  İkisi de, birazcık kımıldasa, denizin dibini boylayacak bir salın üzerinde bulunur gibiydiler.

C)  Ev sahibi, aldığı kapora parasını geri göndermiş.

D)  Yeni gelen öğretmenin ders anlatış şeklini çok beğendik.

E)   Yarım saat içinde hazırlanıp yola çıkmamız gerekiyor.

 

Soru  27

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Bu semtte sokak lambaları yetersiz ya da hiç yanmıyor.

B)  Biz buradaki gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalıştık.

C)  Olayın gerçek sorumluları hâlâ bilinmiyor.

D)  Bunca iş dururken gezmeye gitmemiz doğru olmaz.

E)   Bu sorunu neden büyüttüğünüzü anlayamıyorum.

 

Soru  28

O günlerde(I) babam, sanırım(II) Ankara'da(III) benim için(IV) bir ev satın(V) almayı aklından geçiriyor olmalıydı.
Bu cümleden, numaralanan sözlerden hangilerinin çıkarılması anlamda ve anlatımda bozulmaya ya da daralmaya yol açmaz?

A)  I. ile II.

B)  II. ile III.

C)  I. ile IV.

D)  III. ile V.

E)   II. ile V.

 

Soru  29

Usta kalemlerin(I) yapıtları, okuma(II) isteğimizi artırdığı(III) gibi hem de(IV) Türkçeyi kullanma becerimizi de(V) geliştirir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış sözcüklerden hangisinin çıkarılmasıyla giderilir?

A)  I.

B)  II.

C)  III.

D)  IV.

E)   V.

 

Soru  30

Günümüz gençlerinin, gerçi aralarında bireysel farklılıklar bulunmakla birlikte, sorumluluklarının bilincinde olduklarını hepimiz biliyoruz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilir?

A)  "Günümüz" sözcüğüne tamlayan eki getirilerek

B)  "gerçi" sözcüğü atılarak

C)  "bulunmakla" yerine "olmakla" getirilerek

D)  "biliyoruz" yerine "görüyoruz" getirilerek

E)   "bireysel" yerine "bazı" getirilerek

 

Soru  31

Senin sınavlardaki başarısızlığının nedenlerinden biri de... . Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse, cümlenin anlatımı bozulur?

A)  zamanı iyi kullanamayışındır

B)  fazla heyecanlandığın içindir

C)  dikkatsizliğindir

D)  yeterli alıştırma yapmamandır

E)   düzenli çalışmamandır

 

Soru  32

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Yalan yanlış bilgilerle doğru kararlar verilmez.

B)  Konuya ilişkin araştırma raporlarını ben de okudum.

C)  Dünyaya daha geniş bir açıdan bakmayı, geç de olsa, öğrendim.

D)  Yerime bakacak birini bulsaydım, işe gelmeyecektim.

E)   Kendine iyi bak, sözcüğü rasgele kullanılır oldu.

 

Soru  33

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne ... ne" bağlacının atılması anlatım bozukluğuna yol açmaz?

A)  Aldığım hediyeyi ne beğendiğini söyledi ne beğenmediğini.

B)  Onun bize ne güvendiği belli ne güvenmediği.

C)  Sorunlarını ne benimle paylaşıyor ne babasıyla.

D)  O iş için ne para ne pul gerekmez.

E)   Bugünlerde ne kitap okuyorum ne gazete.

 

Soru  34

Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)  Suç işleyenler, işledikleri suçun cezasını çekeceklerini de bilmelidirler.

B)  ABD yetkilileri, Irak'a son darbeyi defalarca vuracaklarını açıkladılar.

C)  Sevgisiz bir dünya düşünemediğim için, sevgi sözcüğünü çok sık kullanıyorum.

D)  Güzellikleri ve çirkinlikleri değerlendirirken duygularımızın etkisinde kalırız.

E)   İnsanların kimi gençliğinde kimi de yaşlılığında mutlu olur.

 

Soru  35

Aşağıdakilerin hangisinden altı çizili sözcük ya da söz çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma olur?

A)  Hükümetteki bakanların bazıları başarılı olamadı.

B)  Dizinin ilk bölümünü bir daha yeniden yayımlayacaklarmış.

C)  Olayların bu noktaya geleceğini ben çok önceden anlamıştım.

D)  Sanatçının son şarkısı, pop listelerinde hızla yukarı yükseliyor.

E)   Akşamları, önce yemeğimi yedikten sonra gazetemi okurum.

 

Soru  36

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kaldırılması anlam değişmesine yol açmaz?

A)  Asker, arkadaşlarıyla hâlâ görüşüyor.

B)  Bekçi, düdüğünü kaybettiğini söylemişti.

C)  Yukarıdaki, bakkaldan iki ekmek aldırdı.

D)  Banyo, havluları asabileceğimiz kadar büyük değildi.

E)   Karşı komşumuz, evinde maymun besliyor.

 

Soru  37

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Her şey ortada, benim alnım açık, yüzüm ak!

B)  İşler iyice arapbaşına döndü.

C)  Deminden beri, ağzından çıkanı kulağın duymuyor.

D)  Çocuklar ayak bağı olmasa biz de gezeriz.

E)   Sen hep bildiğini okursun.

 

Soru  38

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir sözcüğün yerinde kullanılmamasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A)  Çırılçıplak gazetecilere yakalanan ünlü sanatçı bir açıklama yapmadı.

B)  Hiçbir yardım sürekli değildir; insan yalnız kendi gücüne güvenmelidir.

C)  Toplumları etkileyen sanatçılar, genellikle, kendilerinden sonraki dönemlerde anlaşılmışlardır.

D)  Değiştirilerek anlatılan gerçekler, inandırıcılığını yitirebilir.

E)   Sanatçılar hakkında, zaman içinde farklı değerlendirmeler yapılması doğaldır.

 

Soru  39

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  O konuda sizin de görüşlerinizi almak istiyorum.

B)  Adamın eskimiş, rengi atmış bir ceketi vardı.

C)  Sizin, düşüncelerimi bu denli önemseyeceğinizi sanmıyordum.

D)  Burası böyle bir tartışmanın ne yeri ne de zamanı.

E)   Bu sorunların yaşanmaması için gerekeni yapacağız.

 

Soru  40

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlam bulanıklığı vardır?

A)  Bir sıkıntım olduğunu sezince, beni rahatlatmaya çalışırdı.

B)  O gün, kasabada her yer bayraklarla donanmıştı.

C)  Onun için, biz bu konuda hep haksızdık.

D)  Nedense bazı insanlar gerçeklerden kaçıyor.

E)   Onun her istediğini yapmakla hata ettiğimi anladım.

 

Soru  41

Bize hep politik sorular soruyorlar; biz buna bir taraftan alıştık, bir taraftan da bıktık.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A)  "hep" yerine "sürekli" getirilerek

B)  "biz" sözcüğü cümleden çıkarılarak

C)  "bir taraftan" sözlerinden biri atılarak

D)  "bıktık"tan önce "bundan" getirilerek

E)   "alıştık" yerine "alışıyoruz" getirilerek

 

Soru  42

Televizyonlar(I), Körfez Savaşı'nda(II) tekrar tekrar(III) vurulan(IV) sivilleri(V) gösteriyor.

Bu cümledeki anlam bulanıklığı, nasıl giderilebilir?

A)  I, III'ten sonraya alınarak

B)  III, V'ten sonraya alınarak

C)  V, I'den sonraya alınarak

D)  II, III'ten sonraya alınarak

E)   I, IV'ten sonraya alınarak

 

Soru  43

Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.
Aşağıdakilerin hangisinde, bu açıklamaya örnek olabilecek bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Adamlar, onca masraf edip her şeyin en iyisini, en güzelini sunuyorlar.

B)  Her günümün, bir öncekinden bir adım önde olmasına çalışıyorum.

C)  Alınan kararlar kâğıt üzerinde kalınca, sorunların hiçbiri çözülemedi.

D)  İnsanlar, sahip olmadıkları şeylerden yoksun olduklarını fark etmezler.

E)   Az da olsa, kendimi olanlardan tümüyle sorumlu hissediyorum.

 

Soru  44

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam bulanıklığı vardır?

A)  Kardeşim yatmadan önce bana bir şey sordu.

B)  Yemekten önce biraz dinlenelim.

C)  Bu kitabın, yılbaşından önce bitmesi gerekiyor.

D)  Onu, sizden önce biri daha sordu.

E)   Öğleden önce orada olmamız gerekiyor.

 

Soru  45

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlam bulanıklığı vardır?

A)  Bu sözleri hiç hoşumuza gitmedi.

B)  Bütün gün, benim bomboş evde oturduğumu sanıyorlar.

C)  Sen, ona laf anlatmayı kolay bir iş sanıyorsun.

D)  Anahtarı unuttuğumu, evin önüne gelince anladım.

E)   Onunla tanışmadan, onu aksi biri bilirdim.

 

Soru  46

"Sen bize layıksın, biz de sana İstanbul." dizesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Özne eksikliği

B)  Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

C)  Gereksiz sözcük kullanımı

D)  Çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması

E)   Yüklem eksikliği

 

Soru  47

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A)  Salonda birçok devlet adamı ve sanatçılar vardı.

B)  İlk yangında kurtarılacak dosyaları bir dolapta toplamıştı.

C)  Yazarın ilk kitabı, olumlu ve olumsuz pek çok değerlendirmeye konu oldu.

D)  Arkadaşım hiç kullanılmamış, sıfır kilometre bir araba aldı.

E)   Sanatçı, kendisiyle ilgili haberlerin hayal ürünü ve eksik verildiğini söyledi.

 

Soru  48

Dün akşam saat 12 sıralarında gece bekçisi tarafından sopayla yaralanarak komaya sokulmuş bir adam bulundu.
Bu cümledeki anlatım bozukluklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  "yaralanma" ve "bulunma"nın ne zaman gerçekleştiği belirsizdir.

B)  "saat" sözcüğünün çıkarılması, cümlenin anlamını daraltmaz.

C)  "gece bekçisi"nin, "yaralama" ve "bulma" eylemlerinden hangisini yaptığı belirsizdir.

D)  "yaralanarak" sözcüğünün cümleden çıkarılması cümlenin anlamını daraltmaz.

E)   Yüklemin öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenmesi gerekir.

 

Soru  49

"Her türlü güçlüğe göğüs germeli, başa çıkabilmelisiniz." cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)  Bu ayakkabılar çok sağlammış, önümüzdeki yılı da geçirebilirim.

B)  O büyük insanın aramızdan ayrılışının üçüncü yılını kutluyoruz.

C)  Bunları benim yaptığımı yüzde yüz anlayabilirler.

D)  Konuştuklarımızı yalnız bizden başkası bilmesin.

E)   Çocuğun mimik hareketleri çok hoştu.

 

Soru  50

Dostlarımız bizi yalnız bırakmaz, olanakları ölçüsünde destek olurlar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilir?

A)  "Dostlarımız" dan sonra virgül konularak

B)  "bırakmaz" sözcüğüne "-ler" eklenerek

C)  "ölçüsünde" yerine "oranında" getirilerek

D)  "ölçüsünde" den sonra "bize" getirilerek

E)   "destek" yerine "yardımcı" getirilerek

 

Soru  51

Bazı çocuklarımızın zekâsı, nişastayla beslendiğinden yeterince gelişmemiştir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi ile giderilebilir?

A)  "çocuklarımızın" sözcüğünden iyelik eki atılarak

B)  "Bazı" sözcüğü cümleden çıkarılarak

C)  "zekâsı" yerine "aklı" getirilerek

D)  Virgülden sonra "çocuklarımız" getirilerek

E)   "yeterince" yerine "iyi" getirilerek

 

Soru  52

(I) Her ne kadar öyle olduğu sanılıyorsa da sözcükleri yan yana getirilmesiyle cümle kurulmuyor. (II) Sözdiziminin belli kuralları var. (III) Türkçede özne başta, yüklem sonda, tümleçler de ortadadır genellikle. (IV) Peki, tümleçlerin belli bir sırası yok mu? (V) Gelişigüzel mi giriyorlar ortaya?
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  I.

B)  II.

C)  III.

D)  IV.

E)   V.

 

Soru  53

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Yaklaşık bir aydır, her gün bir terslik çıkıyor.

B)  İnsanlar, pek çok konuda işbirliği yapmak zorundadır.

C)  Kişi, düşünce ve tavırlarıyla kendisine benzeyenleri daha çok sever.

D)  Her konuda bizim gibi düşünenler, bize bir şey kazandırmaz.

E)   Öğrencilerim, eşimin de benim de çocuklarım gibidir.

 

Soru  54

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Kara günlerde siz dostlarınızı aramalısınız, dostlarınız da sizi.

B)  Dostlarımızın sayısı, hoşgörülü davranabildiğimiz ölçüde artar.

C)  En başarılı düşman, sizi hakkınızda söylenenlere inandırabilendir.

D)  Düşmanlarınızı hiçbir şey, sizin onları bağışlamanız kadar üzmez.

E)   Kendinizin olmayan düşünceler, varlığınızı bir kefen gibi örter.

 

Soru  55

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)  Yanlışları doğru gibi göstermek, size de bir şey kazandırmaz.

B)  Sizin konumunuzdaki bir devlet adamı, bu tip olaylara karışmaması gerekir.

C)  Art arda yaşadıklarımız, çoğumuzu umutsuzluğa sürükledi.

D)  Hiçbir insan, gerçek kişiliğini sürekli gizleyemez.

E)   Böyle insanların insan sevgisinden de kuşkulanmak gerekir.

 

Soru  56

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinden çoğul eki atılırsa cümledeki anlatım bozukluğu giderilir?

A)  Çevremdeki kimi gençlerin amaçsızlığı beni üzüyor.

B)  Birtakım politikacılar ülkenin talan edilmesine göz yumuyor.

C)  Bazı öğretmenlerin, öğrencileri yanlış yönlendirdiklerini de duyuyoruz.

D)  Onların tüm ihtiyaçlarını dedesi karşılıyormuş.

E)   Zor günlerimde yardımıma koşan birkaç dostlarımdan biri de sizsiniz.

 

Soru  57

Öğretmenliğin bilgi aktarmakla sınırlı olmadığı, başka sorumluluklarının da bulunduğu göz ardı edilmemelidir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A)  "da" cümleden çıkarılarak

B)  "sorumluluklarının" sözcüğündeki çoğul eki atılarak

C)  "başka" dan önce "öğretmenin" tamlayanı getirilerek

D)  "bulunduğu" yerine "olduğu" getirilerek

E)   "aktarmakla" yerine "vermekle" getirilerek

 

Soru  58

Romancı, konularını ve kişilerini gerçek ya da hayal dünyasından seçmekte özgürdür.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için, aşağıdaki değişikliklerin hangisi yapılmalıdır?

A)  "ya da" yerine "ile" getirilmeli

B)  "konularını" sözcüğünden önce "romanındaki" getirilmeli

C)  "gerçek" sözcüğünden sonra "yaşamdan" getirilmeli

D)  "gerçek" yerine "yaşadığı" getirilmeli

E)   "seçmekte" yerine "almakta" getirilmeli

 

Soru  59

Böyle düşünmekte haklı olduğunuzu; ancak yeterli olmadığını anlatmaya çalışıyorum.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)  Zayıflamak istediğinizi söylüyorsunuz; ama hiç spor yapmıyorsunuz.

B)  Çocukları etkileyen, davranışlarını yönlendiren bir öğretmendi o.

C)  Yıllar sonra karşılaştığı arkadaşlarının çoğunu tanıyamadı.

D)  Güneşin ilk ışıkları, umutlarımı tazelemişti.

E)   Yalana, aldatılmaya alışmış insanlar gerçekleri duymak istemez.

 

Soru  60

Benzine zam yapılınca otobüs işletmeleri, şehirlerarası yolcu taşıma ... yeniden belirledi.
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi anlatım bozukluğuna yol açar?

A)  fiyatlarını B) ücretlerini

B)  "ve" yerine "virgül" kullanılarak

C)  tarifelerini D) güzergâhlarını

D)  "kadar" yerine "ölçüde" getirilerek

E)   bedellerini

 

Soru  61

Bir öğrenci istediği kadar akıllı ve çalışkan olursa olsun yetenek gerektiren derslerde başarılı olamaz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilir?

A)  "olamaz" yerine "olamayabilir" getirilerek

B)  "ve" yerine "virgül" kullanılarak

C)  "istediği" yerine "ne" getirilerek

D)  "kadar" yerine "ölçüde" getirilerek

E)   "derslerde" yerine "alanlarda" getirilerek

 

Soru  62

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Türkçede, sözcükler arasındaki ilişkiler eklerle kurulur.

B)  Anadilini doğru dürüst kullanamayan insanın, doğru, mantıklı düşündüğü beklenemez.

C)  Kimi dil yanlışları konuşma hızının, düşünme hızına ulaşamamasından kaynaklanır.

D)  Zamana bağlı olarak değişen değer yargıları, bizi yanıltabilir.

E)   Bazı insanların ne söyledikleri belli değildir.

 

Soru  63

Karşılık" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde anlamca yanlış kullanılmıştır?

A)  Karşılık beklemeden yapılan yardımlar, daha anlamlıdır.

B)  Yaptığımız işe karşılık aldığımız para çok az.

C)  Sözlerime karşılık veremiyor, sürekli ağlıyordu.

D)  Eski giysiler karşılığında plastik kaplar almış.

E)   Ev kirası vermemelerine karşılık yine de geçinemiyorlarmış.

 

Soru  64

Son günlerde, patlama yaptığı söylenen "pop müziği"ne söz yazanlar, gözde edebiyatçıların kazanamadığı ünü ve parayı bir çırpıda kazanırken, Türkçeye özen göstermek bir yana, sanki öç alıyorlar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)  Dolaylı tümleç eksikliğinden

B)  Cümle başında zarf tümleci kullanılmasından

C)  Sözcüklerin anlamına ve işlevine uygun olarak kullanılmamasından

D)  Aynı anlama gelen sözcüklerin birlikte kullanılmasından

E)   Yüklemin şimdiki zamanda olmasından

 

Soru  65

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sözcüğün yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Derslikler, yeni öğretim yılına hazırlanıyor.

B)  Böyle havalarda hastalanma şansı daha da artıyor.

C)  Kış mevsiminin kaygılar yaratması, ısınma güçlüklerinden kaynaklanıyor.

D)  Kentin gürültüsünden yakınmamak elde değil.

E)   Gezip gördüğü yerleri arkadaşlarına anlatıyordu.

 

Soru  66

Türkçeyi iyi kullanamayan öğrencilerin, yabancı dil ile diğer derslerde hatta hayatta başarılı olmalarını bekleyemeyiz.
Bu cümledeki anlam bulanıklığı, aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A)  "bekleyemeyiz" yerine "düşünemeyiz" getirilerek

B)  "kullanamayan" yerine "bilmeyen" getirilerek

C)  "ile" yerine "ve" getirilip "dil" sözcüğüne "-de" eklenerek

D)  "hayatta" sözcüğü cümleden atılarak

E)   "hatta" yerine "dahası" getirilerek

 

Soru  67

(I) Birçok dilde kadın erkek ayrımı vardır. (II) Oysa bizim dilimizde ise böyle bir ayrım yoktur. (III) Bireyin kadın ya da erkek olması değil, insan olması önemlidir. (IV) Dilimiz, insanı öteki varlıklardan farklı ve üstün bir yere koyar. (V) Bu durum en çok, öznenin çoğul ve insan olması durumunda yüklemin de çoğul olmasıyla belirlenir. (VI) İnsan dışı varlıkların çoğul özne olarak kullanmasında ise yüklem tekil olur.
Yukarıdaki parçada numaralanan cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır?

A)  I. ile II.

B)  II. ile III.

C)  III. ile IV.

D)  II. ile VI.

E)   V. ile VI.

 

Soru  68

Sözcüklerin yerli yerinde kullanılmaması, hem anlamın belirginleşmesini önler hem de sözü söyleyeni gülünç duruma düşürür.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu olumsuz tutuma örnek gösterilebilecek bir sözcük yoktur?

A)  Babasının kızacağını umduğu için yalan söylemiş.

B)  Çocukların bu tür sorumsuzlukları, ailelerin üzülmesini sağlıyor.

C)  Bu yağmurlar, yeni bir sel felaketini müjdeliyor gibiydi.

D)  Onun kendine özgü bir sesi ve konuşması vardı.

E)   Akşam saatlerinde kaldırımları kapsayan çöpler midemizi bulandırıyor.

 

Soru  69

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmamıştır?

A)  Bu kişilerin devlet aleyhine ihanette bulundukları anlaşıldı.

B)  Eğer gece gündüz çalışsak da bir haftada bitiremeyiz bu işi.

C)  Burada en az aylık maaş alanlardan biriydi o.

D)  Çevremdeki bütün herkes işlerinin iyi gitmediğini söylüyor.

E)   Olaylar çok hızlı gelişti, aynı hızla sona erdi.

 

Soru  70

Babam, elleri arkasında(I), salonda(II) bir o yana bir bu yana(III) yürüyerek(IV) gazete(V) okuyordu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu, altı çizili sözlerin hangisinin çıkarılmasıyla giderilebilir?

A)  I.

B)  II.

C)  III.

D)  IV.

E)   V.

 

Soru  71

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcüğün çıkarılması cümlenin anlamında bir daralmaya yol açmaz?

A)  Kışın buralar fazla soğuk olmaz.

B)  Gider gitmez beni arayacağını söylemişti.

C)  Bundan sonra artık erken kalkacağım.

D)  Biraz sonra gelir belki.

E)   Köylüler, kasabaya yaya gitmekten kurtuldular.

 

Soru  72

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Biz nereye gidersek o da bizimle gelmek isterdi.

B)  Sizi aramamın nedeni belki bizimle çalışmak istersiniz diyedir.

C)  Anlattıklarınız oldukça ilginç, bunları yazsanıza.

D)  İyi işlenirse, bu topraklar bire bin verir.

E)   Hep aynı yanlışı yapıyorsun, biraz dikkatli ol.

 

Soru  73

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Bir kır kahvesinde oturup saatlerce konuştuk.

B)  Azgın dalgalar, gün boyu, rıhtımı dövdü.

C)  Bu söz, onun iyi niyetli olduğunu gösteriyor.

D)  Hemen her ay birkaç sahtekâr kalpazan yakalanıyor.

E)   Yazılarında, gerçekleri çarpıtarak yansıtıyor.

 

Soru  74

Aşağıdakilerin hangisinde yardımcı eylemin gereksiz kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Odaya girdiğinizi fark etmedim.

B)  Ödevini bitirince annene kontrol ettir.

C)  Böyle davranmakla çok ayıp ettin.

D)  Bütün gün dedikodu etmişler.

E)   Bu çocuğun inatçılığı beni deli edecek.

 

Soru  75

Yazar(I) konuşmasını başkalarından(II) yaptığı(III) alıntılarla(IV) süslemeye çalıştı.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangilerinin atılması anlam daralmasına ya da anlatım bozukluğuna yol açmaz?

A)  I. ile II.

B)  II. ile III.

C)  I. ile III.

D)  II. ile IV.

E)   III. ile IV.

 

Soru  76

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz?

A)  Okuldan ayrıldığıma bazen pişman oluyorum.

B)  Aldığım para, çoluk çocuğun boğazına bile yetmiyor.

C)  Annen bu yemekleri bize hazırlamış, onları yemezsek üzülür.

D)  Sanırım, babam o evi de satacak.

E)   Yönetici, bir kamyon daha kömür alınacağını söyledi.

 

Soru  77

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gereksiz sözcük kullanımından doğan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A)  Ormanları yangından korumak için önleyici tedbirler alınmıyor.

B)  Apartmanın en üst çatı katında yaşlı bir kadın oturuyordu.

C)  Bundan böyle onu burada görmek istemiyorum artık.

D)  Merdivenlerden aşağı inerken karşılaştım onunla.

E)   Son sınıf öğrencilerine ortak sınav uygulanacakmış.

 

Soru  78

Aşağıdakilerin hangisi "duru" bir cümledir?

A)  Büroya gelir gelmez hemen arasın beni.

B)  Aşağı yukarı bir saat kadar geciktik.

C)  Onun yürekliliğine, cesaretine hepimiz hayrandık.

D)  Müdürün sözleri, öğretmenlerin canını sıktı.

E)   Dünyaca tanınmış, ünlü sanatçı ayakta alkışlandı.

 

Soru  79

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

A)  Bakarsın, günün birinde yine işim düşer size.

B)  Önce kendi eksiğimizi görelim, sonra başkalarını eleştirelim.

C)  Kar yağışı yüzünden kutlama töreni ertelendi.

D)  Gençlere öğüt vermekten vazgeçip örnek olmalıyız.

E)   Tören alanına önce atlı süvariler geldi.

 

Soru  80

Son günlerde ailesini özleyen baba evine bir an önce dönmek istiyordu.
Bu cümledeki anlam karışıklığını gidermek için hangi sözcükten sonra virgül konulmalıdır?

A)  günlerde

B)  baba

C)  ailesini

D)  evine

E)   önce

 

Soru  81

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim yanlış kullanılmıştır?

A)  Adam, bizi görünce kaçacak delik aradı.

B)  Ben kuru gürültüye pabuç bırakacak biri değilim.

C)  Öyle sakinleşmiştim ki gözüm hiçbir şey görmüyordu.

D)  Sokaklardan el ayak çekilince dışarı çıkmazdı.

E)   Bu iş, anamdan doğduğuma pişman etti beni.

 

Soru  82

Binlerce yıl önce(I) Çatalhöyük'te(II) bulunan(III) tarihi eserler, Anadolu'da(IV) uygarlığın(V) geliştiğini kanıtlıyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A)  I, IV'ten sonra getirilerek

B)  II, III'ten sonra getirilerek

C)  I, II'den sonra getirilerek

D)  III, IV'ten sonra getirilerek

E)   I, III'ten sonra getirilerek

 

Soru  83

Terör örgütünün katliamları, sözde uygar olduğundan söz eden Batı tarafından göz ardı ediliyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerin hangisi yapılmalıdır?

A)  "katliamları"ndan sonra "nedense" sözü getirilmeli

B)  "uygar" yerine "çağdaş" sözcüğü getirilmeli

C)  "tarafından" sözcüğü cümleden çıkarılmalı

D)  "sözde" sözcüğü cümleden çıkarılmalı

E)   "söz eden" yerine "bahseden" sözü getirilmeli

 

Soru  84

Sözcüğün ya da sözün, cümlede öteki sözcüklerle anlam bağına ve görevine dikkat edilmeden yanlış yerde kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Sorunla ilgili bakanlığın bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

B)  Alınan kararların yanlış olduğunu düşünüyoruz.

C)  Halk, bu çığırtkanların sesine kulak vermiyor artık.

D)  Onlar geldiğinde, hava günlük güneşlikti.

E)   Kışın en soğuk günleri de geride kaldı.

 

Soru  85

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Şen adam güneşe benzer, girdiği yeri aydınlatır.

B)  Eli ekmek tutunca, ailesine de yardım etmeye başladı.

C)  Onların elindeki üç beş kuruşa da göz dikmiş.

D)  Ölümle burun buruna gelmiş insanlar, yaşamın değerini iyi bilir.

E)   Okulu bitirince, pratisyen doktor olarak büyüdüğü kasabada çalışmak istiyordu.

 

Soru  86

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "sonuç" sözcüğü yanlış kullanılmıştır?

A)  Geçerli oylar, sonucu belirlemedi.

B)  Böyle bir sonuç beklemiyorduk doğrusu.

C)  Maçın sonucu, taraftarları üzüntüye boğdu.

D)  Girişimlerimden, henüz bir sonuç alamadım.

E)   Olayın iç yüzü bu soruşturmanın sonucunda anlaşılacak.

 

Soru  87

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlamına uygun kullanılmamış bir sözcük anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

A)  O, her zaman, özverili tutumuyla anımsanacak bir insandır.

B)  Zamanın unutturamayacağı hiçbir acı yoktur.

C)  Gerekli önlemler alınmazsa, enflasyonun yüzde yüzü aşacağı öngörülüyor.

D)  Bu oyunu izlerken, oyunda kendinizden de bir şeyler bulacaksınız.

E)   Ülkemiz, demokrasi sınavını hâlâ kazanmış sayılmaz.

 

Soru  88

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)  Hiçbir sorumluluk üstlenmeyen kişi, hiçbir şey yapamaz.

B)  Yaşamın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır.

C)  Sokaklarda el ele yürüyen insanların da sorunları vardır.

D)  Davranış bozukluklarının artmasında televizyon programlarının da katkısı var.

E)   Yürek ortaklığı, çıkar ortaklığına bağlanamaz.

 

Soru  89

(I) Eleştiri, bir sanat ya da edebiyat yapıtını bütün boyutlarıyla inceleyip değerlendirmek ereğiyle yapılır. (II) Sanatçının yaratısını açıklama, değer biçmedir eleştiri. (III) Bu bakımdan, yazınsal türler içinde ayrı bir özelliği vardır eleştirinin. (IV) Çünkü her yargılama ve değerlendirme, belirli birtakım ölçütler gerektirir. (V) Eleştiri dilinde terimler, kavramlar, tanımlar olarak belirlenir bu ölçütler.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin anlatımı bozuktur?

A)  I.

B)  II.

C)  III.

D)  IV.

E)   V.

 

Soru  90

Yazılışları ya da anlamları birbirine yakın sözcüklerden birinin yerine diğerinin kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

A)  Bu sokaktaki evler birbirine çok yaklaşık yapılmış.

B)  Okulun en kıdemli öğretmeni olduğu halde bizimle aynı parayı alıyor.

C)  Senin bu işin üstünden gelebileceğinden emindim.

D)  Olayın ayrımını öğrenince size hak verdim.

E)   Sözleşme süreci dolmadan evi boşaltmayacağını söyledi.

 

Soru  91

Bir sözcüğün anlam inceliği gözetilmeden kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

A)  Sözcük seçiminde özentisiz davranan yazarların kitapları bu tür yanlışlarla dolu.

B)  Yetkililer, gerekli önlemler alınmazsa, topraklarımızın büyük bir bölümünün çöle dönüşeceğini varsayıyorlar.

C)  Bu tür dergiler, genç ozanların tanınmasına önemli ölçütte katkıda bulunuyor.

D)  Sizin durumunuzdaki bir insanın böyle bir sorumluluğu tek başına üstlenmesi doğru olmaz.

E)   Deneyimli oyuncuların yetersizliği, takımın kötü sonuçlar kazanmasına neden oluyor.

 

Soru  92

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "buna karşın" sözü yanlış kullanılmıştır?

A)  Kadın çok güzel konuşuyor, buna karşın söyledikleri sıradan şeyler.

B)  Çok düzenli çalışıyor,buna karşın başarılı olamıyor.

C)  Adam üç tabak yemek yedi, buna karşın doymadı.

D)  Beni çok dikkatli dinliyor, buna karşın bir şey anlamadığını söylüyor.

E)   Bu insanlar oldukça yoksuldu, buna karşın cömert ve konukseverdi.

 

Soru  93

Aşağıdakilerin hangisinde, anlam inceliğine özen gösterilmeden kullanılmış bir sözcük vardır?

A)  Yazdıklarımı gözden geçirmem gerekiyordu.

B)  Onların ne düşündükleri bizi ilgilendirmez.

C)  Okuduğu kitapların bazılarını bize de okutmuştu.

D)  Tanımadığı insanların yanında daha da çekimser davranıyor.

E)   Dost bildiği kişilerin gerçek yüzlerini görmüştü.

 

Soru  94

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gereksiz yardımcı eylem yoktur?

A)  Kurumumuzda çalışmak isteği olanlar için bir sınav yapılacak.

B)  Son günlerde, kendisinden kuşku ettiğimi o da biliyordu.

C)  Hep birlikte, sizi yolcu etmeye geleceğiz.

D)  Bünyesi zayıf olduğundan sık sık hasta oluyor.

E)   Bu konudaki yardımlarınızın artacağını umut ediyoruz.

 

Soru  95

Yazın sonlarında, dershanede sınav hazırlıklarına büyük bir umutla hazırlanmaya başladık.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A)  "sonlarında" sözcüğü, "sonunda" biçimine dönüştürülerek

B)  "büyük" sözcüğü, cümleden çıkarılarak

C)  "hazırlanmaya" sözcüğü cümleden çıkarılarak

D)  Cümlenin başına "geçtiğimiz" sözcüğü getirilerek

E)   "dershanede" sözcüğünden önce "bu" getirilerek

 

Soru  96

Türkçe dersleri, dil kurallarının ezberletilmesiyle sınırlandığı sürece, çocuklarımızın gerektiği gibi yararlanmalarını bekleyemeyiz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A)  "gerektiği gibi" yerine "yeterince" sözcüğü getirilerek

B)  "dil" sözcüğüne tamlayan eki getirilerek

C)  "yararlanmalarını" yerine "öğrenmelerini" sözcüğü getirilerek

D)  "Türkçe" yerine "dilbilgisi" sözcüğü getirilerek

E)   "çocuklarımızın" sözcüğünden sonra "bu dersten" sözü getirilerek

 

Soru  97

Duvarda asılmış İnönü ile Atatürk'ü yan yana gösteren fotoğraflar vardı.
Bu cümledeki anlam karışıklığı, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A)  "Duvarda" sözcüğü "duvara" biçimine dönüştürülerek

B)  "asılmış" sözcüğü cümleden çıkarılarak

C)  "yan yana" sözü cümleden çıkarılarak

D)  "fotoğraflar" yerine "resimler" getirilerek

E)   "vardı" yerine "yer alıyordu" getirilerek

 

Soru  98

Aşağıdaki cümlelerin hangisinden altı çizili sözcüğün çıkarılması anlatım bozukluğuna yol açmaz?

A)  Denemeci, tam bir içtenlikle anlatır düşüncelerini, onun yazılarında bilimsel yazıların nesnelliği yoktur.

B)  Eleştiri yazıları sanat eserlerini derinleştirir, onların gizli değerlerini ortaya çıkarır.

C)  Devrik cümleler yazıyı tekdüzelikten kurtarmakla kalmaz, onu daha akıcı bir duruma getirir.

D)  Eksiltili cümlelerin anlatımı renklendirdiği, ona ayrı bir tat kattığı unutulmamalıdır.

E)   Yazarın, konuları gibi kişileri de seçilmiştir, onlar Boğaziçi, Adalar gibi zengin semtlerinde yaşarlar.

 

Soru  99

(I) Dilimiz, tarihsel gelişimi içinde en mutlu günlerini yaşıyor bugün. (II) Sanatçılarımız, bilim adamlarımız sürekli bir taramadan geçiriyorlar dili. (III) Türkçenin sözcüklerini, sözdizimini yeni bir solukla işliyorlar. (IV) Onlardaki keşfedilmemiş gizli güzellikleri, anlatım inceliklerini göstermeye çalışıyorlar. (V) Bu inançlı çabalarla dilimiz, kendisine ait olmayan yabancı öğelerden arınmaya başlamıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde, altı çizili sözcüğün atılması cümlede anlam değişmesine ya da anlatım bozukluğuna yol açmaz?

A)  I. ile II.

B)  I. ile III.

C)  II. ile III.

D)  III. ile IV.

E)   IV. ile V.

 

Soru  100

(I) Söz varlığımızın oluşumunda, deyimler önemli bir yer tutar. (II) Bu yüzden, konuşmalarımızda ve yazılarımızda büyük ölçüde yararlanırız. (III) Anlatımımızı deyimlerle güzelleştirmeye, etkili ve çekici kılmaya çalışırız. (IV) Çünkü bir durum ya da duyguyu somut, canlı ve yoğun biçimde dile getiren söz değerleridir deyimler. (V) Türkçemizin anlatım gücünü tanımak, söz ve kavram dağarcığımızı zenginleştirmek için deyimleri de öğrenmemiz gerekir.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  I.

B)  II.

C)  III.

D)  IV.

E)   V.

 

Soru  101

Bu evi almak isteyenler için son fırsattı.
Bu cümledeki virgül eksikliğinden kaynaklanan anlam bulanıklığı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)  O sergide çok ilginç resimler görmüştük.

B)  Her sanatçının gönlünde yaşamı değiştirme özlemi vardır.

C)  Bu yazarın son romanını eleştirmeyen kalmadı.

D)  Bu film yapımcısını birden üne kavuşturdu.

E)   Sanat yapıtı sanatçının dünya görüşünü öne çıkarmamalıdır.

 

Soru  102

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim yanlış kullanılmıştır?

A)  Az mı çile paylaşmışlardı bugünlere gelene kadar.

B)  Onun başına gelenlere hepimiz çok üzülmüştük.

C)  Öğretmenimizin çok işlek bir yazısı var.

D)  Sınav sonuçları açıklandığından beri bastığı yeri bilmiyor.

E)   Yarıyıl tatili uzatılınca öğrenciler bayram etti.

 

Soru  103

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yerinde kullanılmamıştır?

A)  Konunun ayrıntılarını göz ardı etmemeliyiz.

B)  İşi yokuşa sürmekten vazgeçmezseniz anlaşamayız.

C)  Gerçekten işiniz çok zor, başınızı kaşıyacak vaktiniz yok.

D)  O adamın elinden iş çıkmayacağını söylemiştim.

E)   Haberi duyunca beynimden vurulmuşa döndüm.

 

Soru  104

Çekimi tamamlanmak üzere olan dizinin ilk bölümünde işlenen konular açıklandı.
Bu cümledeki anlam bulanıklığı aşağıdakilerin hangisiyle giderilir?

A)  "dizinin" sözcüğü cümlenin başına getirilip bu sözcükten sonra virgül (,) konularak

B)  "üzere olan" sözü cümleden çıkarılıp "tamamlanmak" sözcüğü, "tamamlanan" biçimine getirilerek

C)  "işlenen" sözcüğü cümleden çıkarılarak

D)  "konular" dan sonra "ayrıntılarıyla" sözcüğü getirilerek

E)   "açıklandı" yerine "belirlendi" sözcüğü getirilerek

 

Soru  105

Geçen hafta yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayan ünlü sanatçıyı, yitirdik.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A)  "kurtulamayan" sözcüğü cümleden çıkarılarak

B)  "yitirdik" yerine "kaybettik" getirilerek

C)  "hastalıktan" yerine "dertten" getirilerek

D)  "geçen hafta" sözü, "sanatçıyı" sözcüğünden sonra getirilerek

E)   "amansız" yerine "çaresiz" getirilerek

 

Soru  106

Biz(I) onun gibi(II) öğretmenleri(III) kızdırmaktan(IV) zevk almıyoruz(V).
Bu cümledeki anlam bulanıklığı aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A)  I, V'ten önce getirilerek

B)  I, cümleden çıkarılarak

C)  II, IV'ten sonra getirilerek

D)  III, cümleden çıkarılarak

E)   III'ten önce "iyi" getirilerek

 

Soru  107

Sözcüklerin cümle içinde yanlış yerde kullanılmaları, anlamın bulanıklaşmasına ya da amaçlananın dışında bir anlam yansıtmasına yol açar.
Yukarıda sözü edilen durum aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?

A)  Fazla konuştuğu için değil, çelişkili konuştuğu için kızdık ona.

B)  O günlerde az çevremizi rahatsız etmemiştik.

C)  Çok gözü yorulunca okumaya ara verdi.

D)  Arkadaşım, on üçe karşı on bir oyla başkan seçildi.

E)   Bir türlü adama rahat vermiyorsunuz ki dinleneyim.

 

Soru  108

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "çelişen sözlerin bir arada kullanılması"nın yol açtığı anlatım bozukluğu yoktur?

A)  Bu soruna da mutlaka bir çözüm yolu bulunabilir.

B)  "Olasılık", "ihtimal" in tam karşılığı sayılabilir.

C)  Eminim ki onlar da bizim gibi düşünüyor olmalılar.

D)  Şüphesiz, o da yaptıklarından pişmanlık duyuyordur.

E)   Bu adamın, neyi ne zaman söyleyeceği belli olmaz.

 

Soru  109

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A)  Yan masada konuşanlara kulak verdim; ama anlayamadım.

B)  Verdiğiniz sorulara baktım; ama çözemedim.

C)  Dayımı gördüm; ama selamınızı söyleyemedim.

D)  O lokantaya biz de gittik; ama beğenmedik.

E)   Eski komşularımızla yolda karşılaştık; ama fazla konuşmadık.

 

Soru  110

Çocuklarımızın yeteneklerini körelten, okuldan soğutan bu ezberci sistemin tümüyle değiştirilmesi gerekir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A)  Cümlenin başına "bütün" sözcüğü eklenerek

B)  "bu" sözcüğü cümleden çıkarılarak

C)  "körelten" yerine "geliştirmeyen" getirilerek

D)  "okuldan" sözcüğünden önce "onları" getirilerek

E)   "sistemin" yerine "anlayışın" getirilerek

 

Soru  111

Bu yıl sınava girecek öğrenciler, tercihleri ne olursa olsun, Sosyal ve Fen Bilimleri testlerinin ikisini de çözmek zorunda kalacaklar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır?

A)  Aracümle yanlış yerde kullanılmıştır.

B)  Ad ve sıfat görevli sözcükler, ortak tamlanana bağlanmıştır.

C)  Cümle başında gereksiz yere zarf tümleci kullanılmıştır.

D)  Özneye tamlayan eki getirilmemiştir.

E)   Yan cümleciklerin yüklemleriyle temel cümlenin yüklemi arasında çatı bakımından uyum sağlanmamıştır.

 

Soru  112

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "çözmek ve çözümlemek" sözcüklerinin birbiriyle karıştırılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Bu sorunları çözümlemek için neler yapılabileceğini tartışmaya kimse yanaşmıyor.

B)  Gazetelerdeki bulmacaların hepsini zorlanmadan çözdü.

C)  Öğrencilerin çoğu, cümle çözümlemelerinde başarılı olamıyor.

D)  Öğretmen, aynı soruyu farklı bir yolla çözdü.

E)   Böyle insanların kişiliklerini çözümlemek kolay değildir.

 

Soru  113

Gençlerimize(I) anadillerini yanlışsız(II) söylemeyi(III) öğretemezken onların(IV) yabancı dil öğrenmeleri için çırpınıyoruz(V).

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin yanlış kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

A)  I.

B)  II.

C)  III.

D)  IV.

E)   V.

 

Soru  114

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "azımsamak" sözcüğü, yanlış kullanılmıştır?

A)  Verdiğimiz harçlığı azımsadığını hiç belli etmezdi.

B)  Azımsadığın bu parayla dört kişilik bir aile bile geçinebilir.

C)  Önerilen parayı azımsayarak bizimle çalışmayı kabul etmedi.

D)  Çocuk, tüm olanaksızlıklara karşın azımsanmayacak bir başarı gösterdi.

E)   O eve, hiç de azımsanmayacak ölçüde masraf ettik.

 

Soru  115


(I) Bizim okullarımızda dilbilgisi öğretilmez. (II) Türkçe de öğretilmez. (III) Dilbilgisi öğretimine ilkokulda, hatta ortaokulda başlanır aslında. (IV) Ancak bu, "Zarflar, kaça ayrılır?" , "Sıfatın çeşitleri nelerdir?" den ibarettir ve ezbere dayanır. (V) Yine de ortaokulda Türkçenin tadı biraz sezdirilmeye çalışılırken, lisede tümüyle vazgeçilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  I. ile II.

B)  III. ile V.

C)  III. ile IV.

D)  II. ile III.

E)   IV. ile V.

 

Soru  116


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A)  Çocukları için her türlü fedakârlık ve özveriden kaçınmadı.

B)  Eve geldikten sonra da tartışmayı sürdürmeye devam ettiler.

C)  Masayı özenle hazırlamış; ama ekmek koymayı unutmuş.

D)  Beğendiği şiirleri, renkli kâğıtlara yazarak odasının duvarlarına asardı.

E)   Öğretmen, not defterini açar, numara sırasıyla tahtaya kaldırırdı.

 

Soru  117


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A)  Bebeğin karnı acıkınca ağlamaya başladı.

B)  Teyzesinin hastalığı iyice ilerlemiş, sonunda ameliyat olmuştu.

C)  Babasına olanları anlatınca çok kızmıştı.

D)  Onun kadar dürüst ve çalışkan bir insana rastlamadım.

E)   21 Ağustos 1975 yılında göreve başlamıştım.

 

Soru  118

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki anlatım bozukluğu, farklı bir öğe eksikliğinden kaynaklanmıştır?

A)  Öğretmenlerine saygılı davranır, örnek alırdı.

B)  Çocuklarına çok iyi bakar, hiçbir şeyden mahrum etmezdi.

C)  Öğrencilerinin hepsini sever ve çok güvenirdi.

D)  Salondaki çiçeklerin yerini değiştirir, günaşırı sulardı.

E)   Çiçeklerin kuruyan yapraklarını ayıklar, güneşe çıkarırdı.

 

Soru  119

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "aynı yükleme bağlanamayan öğelerin bir arada kullanılması" anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

A)  Öğrencilerin bazıları uzaktan geliyor, bazıları yakından.

B)  Sınıfınızın tertemiz olmasını ve yerlere hiçbir şey atılmasını istemiyorum.

C)  Babam tiyatroya gitmek istiyor, annem ise sinemaya.

D)  İçi beni yakıyor, dışı başkalarını.

E)   Bu şarkı, beni çocukluğuma götürüyor, babamı gençliğine.

 

Soru  120

Sınavlardaki(I) başarısızlığın, işlenen(II) konularda yeterince(III) soru çözmemiş(IV) olduğundan(V) kaynaklanıyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için numaralanmış sözcüklerden hangisinde değişiklik yapılmalıdır?

A)  I.

B)  II.

C)  III.

D)  IV.

E)   V.

 

Soru  121

İptal edilen seçim tartışması gündemdeki yerini koruyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Nesne eksikliği

B)  Tamlama yanlışlığı

C)  Özne - yüklem uyumsuzluğu

D)  Gereksiz sözcük kullanılması

E)   Anlamca çelişen sözlere yer verilmesi

 

Soru  122

Yaşantı" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış anlamda kullanılmıştır?<BR< div>

A)  Köy yaşantısını işleyen romanlar yazılmıyor artık.

B)  O yıllar, mutluluklarla dolu yaşantılar zinciriydi.

C)  Sizin yaşantınıza biz ayak uyduramayız.

D)  Yaşantısının sonuna yaklaştığını kendisi de hissediyordu.

E)   Bir zamanlar, göz kamaştıran bir yaşantıları vardı.

 

Soru  123

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A)  İkinci kitabımı bu yıl belki yayımlamayabilirim.

B)  Önümüzdeki yıl ben de aranıza katılabilirim.

C)  Yaşadığım anılarımı yazmaya da başlayabilirim.

D)  Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da yine yalnız çalışabilirim.

E)   Size kendi özgeçmişimi ayrıntılarıyla anlatabilirim.

 

Soru  124

Rahmetli bir edebiyat öğretmenine yakışmayacak ölçüde ağzı bozuktu.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A)  "ölçüde" yerine "düzeyde" sözcüğü getirilerek

B)  "ağzı" sözcüğü, cümlenin sonuna alınarak

C)  "Rahmetli" sözcüğüne tamlayan eki getirilerek

D)  "bir" sözcüğü cümleden çıkarılarak

E)   "ağzı" yerine "şivesi" sözcüğü getirilerek

 

Soru  125

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A)  Halk edebiyatındaki "ağıt", Divan edebiyatındaki "mersiye"nin konu bakımından tam karşılığı gibidir.

B)  Biraz daha sabredin; babanız neredeyse gelmek üzere.

C)  Yılbaşı çekilişinde şanslı talihlilerden biri de siz olabilirsiniz.

D)  Biz o mahallede aşağı yukarı on yıla yakın oturduk.

E)   Yıllar sonra eski mahallemize döndüğümde, orada çok şeyin değiştiğini gördüm.

ANLATIM BOZUKLUKLARI DERS NOTLARI İNDİR

{quickdown:820}

ANLATIM BOZUKLUKLARI ONLİNE TESTİMİZİ DENEDİNİZ Mİ? {quiz id=28}

Yorumlar   

0 #1 Dyg 07-12-2017 19:10
1p.sorudan sonra cevaplari yazmamissiniz
Yazar mısınız lütfen
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile