Türk edebiyatının "en"leri neler? Türk edebiyatında hangi sanatçı hangi özelliğiyle ön plana çıkıyor? En lirik şairimiz kim? En önemli kaside şairimiz kim? Şarkı nazım şeklinin en önemli temsilcisi kim? Bu gibi soruların cevabı Türk edebiyatında "en"ler yazısında yer almaktadır. İşte tablo halinde Türk edebiyatındaki "en"ler:

TÜRK EDEBİYATINDA EN’LER
Divan edebiyatının en lirik şairi Fuzuli  
Divan edebiyatında hikemi tarzın en önemli temsilcisi Nabi  
Divan edebiyatının en önemli kaside şairi Nef’i  
Divan edebiyatının en önemli hiciv şairi Nef’i  
Şarkı nazım şeklinin en önemli şairi Nedim  
En önemli terkibibent şairleri Bağdatlı Ruhi, Ziya Paşa
Edebiyatımızın en uzun soluklu şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca  
En önemli yapay destan şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca  
Şarkı türünde en çok eser veren şair Enderunlu Vasıf  
Divan edebiyatında en önemli rubai şairi Azmizade Haleti  
En çok anı yazan sanatçı Halit Ziya Uşaklıgil  
En uzun ömürlü edebiyat dergisi Varlık  
En fazla gazel yazan padişah Muhibbi mahlasıyla Kanuni Sultan Süleyman  
Koçaklama türünün en önemli sanatçıları Dadaloğlu, Köroğlu

 

Edebiyatımızın en eski lirik şairi Aprınçur Tigin  
En eski yazılı belgeler Göktürk Kitabeleri (8. yy.)  
En uzun Türk destanı Manas Destanı (Kırgız Türklerine ait)  
En sıra dışı şair Neyzen Tevfik  

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile