Türk edebiyatının "en"lerini sıralayalım istedik. Bakalım Türk edebiyatının "en"leri neler? Çeşitli kaynaklardan araştırarak Türk edebiyatındaki "en"leri sıralamaya çalıştık. İşte soru-cevap şeklinde Türk edebiyatındaki "EN"ler:

Divan edebiyatının en lirik şairi kimdir? FUZULİ

Divan edebiyatının en önemli hiciv şairi kimdir? NEF'İ

Şarkı nazım şeklinin en önemli şairi kimdir? NEDİM

Divan edebiyatının en önemli kaside şairi kimdir? NEF'İ

Divan edebiyatında hikemi tarzın en önemli şairi kimdir? NABİ

Terkibibent nazım şeklinin en önemli şairleri hangileridir? BAĞDATLI RUHİ, ZİYA PAŞA

Divan edebiyatının en önemli rubai şairi kimdir? AZMİZADE HALETİ

En önemli yapma destan şairimiz kimdir? FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

Edebiyatımızda en uzun soluklu edebiyat dergisi hangisidir? VARLIK

En çok anı yazan sanatçımız kimdir? HALİT ZİYA UŞAKLIGİL

Koçaklama türünün en önemli şairleri hangileridir? DADALOĞLU, KÖROĞLU

En uzun Türk destanı hangisidir? MANAS DESTANI

En fazla gazel yazan padişah kimdir? KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ( Muhibbi mahlasını kullanmıştır.)

Şarkı türünde en çok eser veren şairimiz kimdir? ENDERUNLU VASIF

Edebiyatımızın en uzun soluklu şairi kimdir? FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile