EDEBİYAT BULMACASI

 

 

Soldan Sağa

1 Türkçeyle ilgili ilk sözlük ve dilbilgisi kitabının yazarıdır. Eserini 1072 yılında tamamlayarak Abbasi halifesine sunmuştur.

2. Divan Edebiyatı'nda aşk, şarap konularının işlendiği aa, ba, ca.... şeklinde kafiyelenen nazım biçimi.

7. Edebiyatımızdaki ilk tezkire yazarı olan Çağatay Edebiyatı'nın en önemli temsilcisi

8.16. yüzyıl en ünlü şairi Fuzuli'nin Nişancı Celalzade'ye yazdığı mektubunun adı.

9. Doğadaki varlıkların insan gibi konuşturulmasıyla ortaya konan edebi sanatın adı.

11.14. yüzyılda yaşamış olan Divan Edebiyat'ının ilk temsilcilerindendir, İskendername adlı mesnevisi ile tanınır.

12. İranlı şairler tarafından ortaya konan, edebiyatımızı 17. yüzyıldan itibaren etkileyen uzun tamlamalara yer veren soyut ve hayale dayalı anlatım tarzı.

13. Tasavvufta Allah aşkıyla yanan derviş.

15. 16. yüzyıl Divan Ed. Şairidir. Sultan-ı Şuara olarak anılır. Kanuni Mersiyesi ile tanınır.

16.11"Ii hece ölçüsü ile yazılan, 3-5 dörtlükten oluşan, Aşık Tarzı Halk Edebiyatı nazım biçimi.

18. Göktürk Abideleri'ni ilk olarak okuyan ünlü Danimarkalı bilim adamı.

20. Kırgızlara ait İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanı.

23. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkirenin adı.

24. Klasik edebiyatta, öğüt vermek amacıyla, atasözlerinin derlendiği kitaplardır.

 

Yukarıdan Aşağıya

1. Doğu Türkçesiyle mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır. Siyasetname türünün Türk edebiyatındaki ilk örneğidir. Ayrıca ilk didaktik ve felsefi eser kabul edilir.

3. 4. yüzyılda yaşamıştır. 12 bin beyitten oluşan Garibname adlı mesnevinin yazarıdır.

4. Mevlevi dervişlerinin ayini

5. Anonim Halk Edebiyatı'nda tek bir dörtlükten oluşan aaxa biçiminde kafiyelenen nazım biçimi.

6. Evliya Çelebi'nin eseri.

10.17. yüzyılda yaşamış ünlü tarihçinin kendi adıyla anılan eserinin adı.

14. İslamiyet öncesi kopuz eşliğinde şiir söyleyen bilge kişilere verilen adlardan biri.

16. Klasik Türk Edebiyatı'nda 33-99 beyitten oluşan kafiye şeması aa, ba, ca, da.... şeklinde olan nazım biçimi.

17. Klasik edebiyatta şiirde kullanılan ölçü.

18. Yalnızca Türk edebiyatında kullanılan bir nazım biçimidir. Kadı Burhaneddin'in adıyla özdeşleşmiştir.

19. Kasidelerin giriş bölümüdür. Bir güzellik, doğa yada bahar tasviri yapılır.

21. Halk edebiyatında ölülerin ardından söylenen şiirlere verilen ad.

22. Tekke edebiyatında Bektaşi şiirlerine verilen isim.

 

CEVAPLAR:

BU BULMACAYI ONLİNE OLARAK ÇÖZÜN

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile