Edebiyat Bulmaca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLDAN SAĞA

1. Duygu, coşku ve heyecanların dizginsiz anlatımı­nı esas alan edebiyat, dünya edebiyatındaki başlıca temsilcileri: J. J. Rousseau, Goethe, Shakespeare. 2. Jack London’un başyapıtı sayılabilecek ve büyük oranda otobiyografik izler taşıyan bir romanı “Martin ...”. Fransız, varoluşçuluk sanatçısı “... Gide”. 3. Teoloji–tarihçi yazarlarımızdan “İrfan ...” 4. Lisan kelimesinin ünsüzleri. İlk hamse ve tezkire yazan yazarımız Ali Şir “...” (tersten). 5. Şemsettin Sami tarafından kaleme alınan ilk Türkçe sözlüğümüz “... Türkî” (tersten). Ekspresyonizm sanatçısı “... Toller”. 6. Enderunlu Fazıl’ın Mesnevi tarzındaki yapıtı “...name”. Süha’nın ilk hecesi. 7. Bir soru eki. Namık Kemal’in bir romanı. 8. Halk dilinde pişmiş yemek, taam. Bir hayret ünlemi. Fabl yazarı, “... Fontaine” (tersten). 9. İsim, nam. Şeyhi’nin mesnevi tarzında kaleme aldığı bir eseri “...name”. 10. Realizmden daha ileriye giderek yalnız gözlem­lerden değil bilimsel deneylerden de yararlanma amacı güden bir edebiyat akımı, Türk edebiyatında­ki temsilcileri: H. Ziya Uşaklıgil, Nabi­zade Nazım.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Gerçek ve olanla ilgilenen, dünya edebiyatındaki başlıca temsilcileri: Balzac, Gogol, Tolstoy gibi sa­natçılardan oluşan edebiyat akımı. En kısa zaman dilimi. 2. Homeros’un kaleme aldığı bir Yunan destanı. 3. Edebiyatımızda aşıkları kişileştirmede en çok kullanılan, Divan edebiyatında en güçlü Fuzuli’nin kaleme aldığı “Leyla’yla ...”. Günümüz yazarlarından Çetin Altan’ın fıkra tarzında yazılmış bir eseri (tersten). 4. Kemal Tahir’in bir romanı “Devlet ...”. Halit Ziya’nın kaleme aldığı, Batılı an­lamda ilk modern romanımız “... ve Siyah”. Türk Musikisi telli sazlarından (tersten). 5. Tolstoy’un kaleme aldığı, dünya klasikleri arasında sayılan bir romanı “... Karenina”. 6. Uzaklık anlatmak için kullanılan kısa bir söz. Bir bağlaç (tersten). Sezai Karakoç’un şiirlerinden “...’nın Kitabı”. 7. Nesir, düzyazı. Bir soru eki. Halk dilinde kırmızı. 8. Fars­ça oğul anlamına gelen kelimenin ünsüzleri. Bir bağlaç. Bir edat. 9. Eylül, Define, Ceriha isimli eserlerin yazarının baş harfleri. Osmanlıca örnekler. 10. Osmanlıca iyi, hoş, güzel (tersten). Belirti, iz, işaret.

 

BULMACANIN CEVAPLARI

edebiyatbulmacacevap2

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile