bulmaca

SOLDAN SAĞA

1. “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih–Harbiye” ro­manlarının yazarı. 2. Agah Sırrı Levend’in bir romanı. Ziya Gökalp’in mektup türündeki eseri, “... Mektupları”. 3. Çoğul eki (tersten). Halit Ziya Uşak­lıgil’in bir romanı. 4. Tanzimat sanatçısı, “Yusuf ... Paşa” (tersten). 5. Rıfat Ilgaz’ın bir şiir kitabı. Bir yapım eki. 6. “... Türkleri Edebiyatı”. Sait Faik Aba­sıyanık’ın bir öyküsü “... Şekerli”. İşaret, belirti, alamet. 7. Refik Halit’in baş harfleri. Melih Cevdet Anday’ın bir romanı “... Sarayı”. Halk dilinde yemek 8. Temiz, pak, namus. İtmek fiilinin emir kipi hali. Coşkulu, içten, etkili tarzda yazılan şiirler. 9. Süleyman Nazif’in bir makalesi “... Çoban Çal” (tersten). Sezai Karakoç’un bir şiiri “...’nın Kitabı”. Son dönem sanatçılarımızdan, “... Güler” 10. Bir gösterme ünlemi. Eski dilde su. 11. Cumhuriyet dönemi yazarlarımızdan, “Refik Halit ...”. “... Fontaine Masalları”. Bir yazarın kendine veya yakın bir tanıdığına ait geçmiş olayları anlattığı yazı türü. 12. Ahmet Haşim’in en önemli sanatçısı olduğu 1909–1912 yıllarını kapsayan edebi dönem. Farsça bir olumsuzluk ön eki (tersten).

 

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Necip Fazıl Kısakürek’in bir oyunu. W. Shakes­peare’nin bir oyunu, “... Lear”. 2. “İkinci Yeniciler”in bir şairi, “... Ayhan”. Abdülhak Hamit Tarhan’ın yazdığı ilk pastoral şiir. Bağışlanma, dileme. 3. Fa­ruk Nafiz Çamlıbel’in bir romanı, “... Yağmuru”. Umar, deva. 4. Yaşar Kemal’in bir ro­manı, “... Göz­lüm Seyreyle Salih”. “Hayriye, Hay­rabat” adlı eser­lerin sahibi, 17. yüzyıl Divan şairi. Cenap Şehabet­tin’in bir gezi yazısı, “... Yolunda”. 5. Gülşehri’nin önemli bir didaktik eseri. 6. “İki Rahat El” adlı oyu­nun baş harfleri. 7. Nabizade Nazım’ın bir öyküsü “... Güzel” 8. Eski dilde iş yapan, amel eden. Natü­ralizmin kurucusu sayılan “Germinal, Meyhane” adlı eserlerin sahibi ünlü Fransız sanatçısı, “Emile ...”. Atmak fiilinin emir kipi hali. 9. Orhan Asena’nın bir oyunu, “... Kız”. 10. Sait Faik Abasıyanık’ın bir öyküsü, “... Dağda Var Bir Yılan”. İlk realist roma­nımız, “... Sevdası”. 11. Çağatay Türk edebiyatının en büyük şairi, “Muha­kemetü’l-Lügateyn” adlı ese­rin yazarı. Bir Farsça olumsuzluk ön eki. 12. Os­manlıca hakeme götür­me. Halit Ziya Uşaklıgil’in bir öyküsü, “... Pençesi”.

BU BULMACANIN CEVAPLARI

 bulmaca

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile