EDEBİYAT BULMACA

 

 

bulmaca

SOLDAN SAĞA
1. Türk edebiyatında ilk divan şairi, 2. Türk edebiyatında ilk tarihi roman, 3. Kasidede bir bölüm,
4.Orhan Kemal'in bir öyküsü, 5. Romantizme tepki olarak doğan şiir akımı, 6.Evliya Çelebi'nin ünlü eseri
7.Savaş ve Barış, Anna Karanina gibi romanlarıyla ün yapmış Rus yazarı. 8.16. yüzyılda yaşamış şairlerin sultanı olarak bilinen, divan şairi 9.Savaş, yiğitlik, kahramanlık, vatan sevgisi gibi konuları coşkulu bir şekilde anlatan şiir türü,10.İran edebiyatında doğan, sonra Türk edebiyatına geçen, en büyük şairi Ömer Hayyam olan divan edebiyatı nazım biçimi,11.Divan edebiyatı nazım biçimi. Bu türün ilk ve en güzel örneklerini Nedim vermiştir, 12. Âşık edebiyatı nazım biçimidir. Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılır. Sevgi, doğa, güzellik gibi konular işlenir, 13. Hint ulusuna ait bir doğal destan,14.Ziya Paşa'nın bir makalesidir. Ziya Paşa bu makalede divan edebiyatı geleneğini eleştirir,15. Tanzimat şairi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.Halk edebiyatındaki taşlamanın divan edebiyatındaki karşılığı 2.Hiciv edebiyatımızın en büyük divan şairidir.Siham-ı Kaza adlı bir eseri vardır, 3.Olay hikâyesinin dünya edebiyatındaki en büyük temsilcisi. 4.Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere divan edebiyatında ne ad verilir. 5.Yakup Kadri'nin bir romanı, bu romanda üç ayrı kuşak arasındaki görüş, yaşayış ayrılıkları anlatılır. Bu ayrılıklar aileyi çöküşe götürür. Romanın başlıca kişileri Naim Efendi, Sekine Hanım, Sermet Bey'dir. 6. 19. yüzyılda taşlamalarıyla tanınmış halk şairi.7.Eleştiri 8.Anonim halk edebiyatı nazım şekli. axaa şeklinde kafiyelenir. 7'li hece vezniyle yazılır. 9. Tenkit 10.Klasizme tepki olarak doğan akım. 11. Lale Devrinde yaşamış, şarkının ilk örneklerini vermiş divan şairi.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile