Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Babaları tutmak (üstünde olmak)

Sinir ve öfkeden bağırıp çağırmak, çok öfkelenmek.

Babasının hayrına

“Hiçbir çıkar elde etmeden, sadece İyilik olsun diye” anlamında.

Bacak kadar

Ufak tefek; kısa boylu (kimse)

Badire(yi) atlatmak

Tehlikeli durumu geçiştirmek.

Bağ bozmak

Mevsim sonunda bağdaki üzümleri toplamak.

Bağdaş kurmak

Sol ayağını sağ bacağın, sağ ayağını da sol baca ğın altına alıp oturmak.

Bağlandığı yerde otlamak

Yerinde saymak, hiçbir ilerleme göstermemek.

Bağrı yanık

Çok dertli, acılı (kimse).

Bağrına basmak (birini)

Sevgi gösterip onu koruyuculuğuna almak.

Bahar başına vurmak (birinin)

1. Havalar iyice ısınmadan İnce giyinmek. 2. Coşkun, taşkın, aşırı davranışlarda bulunmak.

Bahis açmak (bir şeyden, kimseden)

Onun hakkında konuşmaya başlamak, ondan söz etmek.

Bahse girmek (biriyle)

Onunla herrjangi bir konuda kendi görüşünün doğru olduğuna ilişkin iddiaya girmek.

Bahse tutuşmak (biriyle)

Karşılıklı bahse girmek; iddialaşmak.

Bahtı açık

İşleri yolunda giden; talihi açık, şansı açık, kısmeti açık.

Bahtı bağlı olmak

1. İşleri İstediği gibi yürümemek. 2. Evlenecek çağa gelmiş kıza kısmet çıkmamak; kısmeti bağlı olmak.