Yarası olan gocunur.

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Yarası olan gocunur.

Bir işte sorumlu aranırken kusurlu olan kimse, açığı ortaya çıkacak diye telâşa düşer.