Vermeyince Mabud, neylesin Mahmud.

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Vermeyince Mabud, neylesin Mahmud.

Her şey Yüce Allah'ın takdiri iledir. Kimine zenginlik, kimine darlık, kimine de ilim verir. Eğer Yüce Allah, bir kimseye geniş bir imkân, belirli bir yetenek ve zenginlik nasip etmemişse, kulun yapacağı hiçbir şey yoktur. Ne kadar çırpınırsa çırpınsın boşunadır, eline nasibinden fazlası geçmez.