10. sınıf Türk dili ve edebiyatı 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları 2017-2018

Bu yazılının soru ve cevaplarını sayfanın altındaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Karagöz tipinin özelliklerinden biri değildir?

A)       Düşündüğünü söylemekten çekinmez.

B)      Hacivat'ın söylediği bazı sözleri yanlış anlar.

C)       Hacivat ile hemen her konuda zıt fikirlere sahiptir.

D)       Orta oyunundaki Kavuklu tipini hatırlatır.

E)       Konuşmalarında özentili ve süslü bir dil kullanır.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Karagöz meddah ve orta oyununun ortak özelliklerinden biri değildir?

A)       Göze ve kulağa seslenmeleri

B)       Güldürü ögesine yer vermeleri

C)       Şive taklitlerinden yararlanmaları

D)      Tek kişilik gösteri olmaları

E)       Sözlü tiyatro örneği olmaları

 

3. Gölge oyunundaki tipler in açıklandığı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A)       Karagöz:  özü sözü bir halk adamıdır;  Hacivat'ın konuşmalarını anlamaz, onun sözlerine ters cevaplar verir. Başı beladan kurtulmaz.

B)      Zenne:  çabuk çabuk duraksız konuşur; yılışık, sulu densizdir. Karagöz, onun boyunun kısalığı ile alay eder.

C)      Hacivat: Karagöz'ün tam tersidir,  Nabza göre şerbet verir, Her olumsuzluktan sıyrılmayı bilir.

D)      Çelebi: Malı mülkü olan zengin bir adam ya da mirasyedidir; kimi zaman kadınların sırtından geçinen, keyfine düşkün zamparadır.

E)       Tuzsuz Deli Bekir: Sürekli içki içen ayyaş Kabadayı tiptir.

 

I. Meddah, tek kişilik halk tiyatrosudur.

II. Meddahın aksesuarı yoktur .

III. Şive ve ağız taklitleri yapılır.

IV.  Müzikten ve mizahi ögelerden yararlanılır.

V. Bir metne bağlı kalınmaz, doğaçlama sergilenir.

4. Meddah oyunu ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)      I      B) II       C) III    D) IV     E) V

 

5. (I) Orta oyunu, Karagöz’ün gerçek kişiler tarafından  canlandırılmış şekli olarak tanımlanır. (II) Bu oyunun en önemli tipleri “Kavuklu” ile “Pişekâr”dır. (III) Kavuklu, Karagöz oyununda Hacivat'ın, Pişekar ise Karagöz'ün karşılığıdır. (IV)  her iki oyunda da amaç güldürmektir. (V)  Tabii bu oyunların eğitici bir yönü olmadığı anlamına gelmez.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A.                  I     B) II     C) III    D) IV     E) V

 

6. Orta oyunuyla verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)      Dekor olarak “dükkan” ve “yeni dünya” kullanılır.

B)      Oyunun temel tipleri Kavuklu ve Pişekâr’dır.

C)      Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur.

D)      Oyuncuların oyunu sergilediği alana palanga denir.

E)      Asıl oyunun yer aldığı bölüme “muhavere” denir.

 

7. Türk edebiyatında Batılı tarzda yazılan ilk tiyatro eseri ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)      Vatan yahut Silistre - Namık Kemal

B)      Eyvah - Ahmet Mithat Efendi

C)      Afife Anjelik - Recaizade Mahmut Ekrem

D)      Macera-yı Aşk - Abdülhak Hamit Tarhan

E)      Şair Evlenmesi - Şinasi

 

8. Tanzimat Dönemi tiyatrosu için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)      Abdülhak Hamit Tarhan, tiyatro eserlerini oynanmak için yazmıştır.

B)      Görücü usulüyle evliliğin yanlışlıkları, kölelik, vatanseverlik gibi sosyal konuların yanı sıra bireysel konular da işlenmiştir.

C)      “Gülnihal, Zavallı Çocuk, Celaleddin Harzemşah” adlı eserler, Namık Kemal’in tiyatro eserlerinden bazılarıdır.

D)      Ahmet Vefik Paşa, çeviri ve uyarlama tiyatro eserleri yazmıştır.

E)      Ahmet Vefik Paşa ve Şinasi, tiyatro eserlerinde klasisizmden etkilenmiştir.

 

9. Sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadın tiyatro oyuncusu kimdir ve hangi oyunda sahneye çıkmıştır?

A)      Fatma Aliye Hanım - Şair Evlenmesi

B)      Afife Anjelik - Nesteren

C)      Afife Jale - Yamalar

D)      Cahide Sonku - Yayla Kartalı

E)      Feriha Tevfik - Bir Millet Uyanıyor

 

10. Milli Edebiyat döneminde sadece tiyatroyla ilgilenen sanatçılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)      Halide Edip Adıvar – Ziya Gökalp

B)      Ömer Seyfettin – Reşat Nuri Güntekin

C)      Yakup Kadri – Aka Güdüz

D)      Musahipzade Celal - Ahmet Nuri Sekizinci

E)      Refik Halit Karay – Faruk Nafiz Çamlıbel

 

11. Aşağıdakilerden hangisi “anı”nın özelliklerinden değildir?

A)      Yazarın, anlattıklarını kanıtlama zorunluluğunun olması

B)      Geçmişte yaşananları yansıtması

C)      Gözleminin önemli bir yer tutması

D)      Birinci tekil kişili anlatımın olması

E)      Öğretici metinlerden olması

 

12. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin anı türüyle ilişkisi yoktur?

A)      Geçmiş

B)      Fotoğraf, mektup, dergi

C)      Olaya tanıklık edenler

D)      Dilin kanalı kontrol işlevi

E)      Öyküleyici anlatım

 

 

 

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde eser-yazar-tür eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?

A)      Kırk Yıl - Halide Edip Adıvar - tiyatro

B)      Anabasis - Ksenephon - anı

C)      Babürname - Babür Şah - anı

D)      Nesteren - Abdülhak Hamit Tarhan - tiyatro

E)      Akif Bey - Namık Kemal - tiyatro

 

14. Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarında olması gereken 5N 1K sorularından biri değildir?

A)      Ne zaman

B)      Ne kadar

C)      Neden

D)      Kim

E)      Nerede

 

15. Aşağıdakilerden hangisinde haber yazılarında kullanılan ters piramit tekniğiyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A)      Haberle ilgili en önemli unsur özet şeklinde en başta giriş bölümünde verilir.

B)      Haber yazma kuralları içinde en az kullanılan tekniktir.

C)      Bu teknikle yazılan haberlerin çoğunda özetleyici girişe yer verilir.

D)      Dil göndergesel işlevde kullanılır.

E)      Haberin ayrıntılarına özetleyici girişten sonra yer verilir.

 

16. Aşağıdakilerin cümlelerin hangisi yüklemin türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)      Okumamıştı ona aldığım hikâye kitabını.

B)      Elinde çok değerli mücevherler varmış.

C)      Türk yazar bu romanıyla evrenseli kucakladı.

D)      Makalede Batı ile ilişkilerimizi ele aldı.

E)      Uçak sabaha karşı İstanbul’a vardı.

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi birleşik cümle değildir?

A)    Beni gördüğünde tanımadı ki konuşayım.

B)    Biraz önce kapıyı çalan postacıymış.

C)    Konuklarımızın çoğu babamın arkadaşıydı.

D)    O evi satın almayı çok istiyordu.

E)    Durmadan beni şikâyet ediyormuş arkadaşlarına.

 

18.  “Onun söylediklerini düşman söylemez.” cümlesinin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Kurallı, fiil, basit, olumsuz

B)      Kurallı, fiil, sıralı, olumsuz

C)      Kurallı, isim, basit, olumsuz

D)      Devrik, fiil, birleşik, olumsuz

E)      Kurallı, fiil, birleşik, olumsuz

 

19. Öge ortaklığı olan sıralı cümlelere bağımlı sıralı cümle, hiçbir ögesi ortak olmayan sıralı cümlelere bağımsız sıralı cümle denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bağımsız sıralı cümledir?

A)      Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

B)      Az söyle, çok dinle.

C)      Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış.

D)      Besle kargayı, oysun gözünü.

E)      İki ölç, bir biç.

 

 

 

20. Mutlaka bu akşam sinemaya gidebiliriz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Çelişen sözlerin birlikte kullanılması

B)      Öge eksikliği

C)      Özne yüklem uyumsuzluğu

D)      Eş anlamlı sözcüklerin birlikte kullanılması

E)      Çatı uyumsuzluğu

 

21. Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Ulucami’nin 761 yıllık abanoz ağacından yapılan minber kapısı geçen hafta çalındı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Özne-yüklem uyuşmazlığı

B)      Tümleç eksikliği

C)      Anlamca çelişen sözcükler kullanılması

D)      Bir sözcüğün ya da sözcük grubunun yanlış yerde kullanılması

E)      Gereksiz sözcük kullanılması

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A)      Küçük kızın saçları bir hayli büyümüş.

B)      Ormanda yetişen bir çam fidanını salonunuzdaki saksıya ekemezsiniz.

C)      Biz o mahallede aşağı yukarı on yıla yakın oturduk.

D)      İngilizce dilini öğrenmeye çalışıyorum.

E)      Kapının önünde üç beş nöbetçi vardı.

 

23. Bu yasadan, özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yararlanacak.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) “yasadan” dan sonra “bütün” sözcüğü getirilerek
B) “ve” sözcüğü kaldırılarak
C) “ve” yerine, “kuruluşlarla” sözcüğü getirilerek
D) “çalışanlar”dan sonra “kesinlikle” sözcüğü getirilerek
E) “yararlanacak” yerine “yararlanabilir” sözcüğü getirilerek

 

 

24. “Öğrencilerin hiçbiri ders çalışmıyor, vakitlerini boş yere harcıyor.” cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir.

A)      “hiçbiri” yerine “hiçbirisi” getirilerek

B)      “harcıyor” yerine “harcıyorlar” sözcüğü getirilerek

C)      “vakitlerini” yerine “vaktini” sözcüğü getirilerek

D)      “vakitlerini” sözcüğünden önce “hepsi” getirilerek

E)      “vakitlerini” sözcüğünden sonra “hep” sözcüğü getirilerek

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)      Ona çok söyledim; ama ikna edemedim.

B)      Bizi dinlemiyor, bize asla değer vermiyor.

C)      Sizden korkmuyorum, aksine size saygı duyuyorum.

D)      Bunları duymuyorum, bunlardan uzak duruyorum.

E)      Size mektup yazacağım, mektupta her şeyi anlatacağım.

 

Yorumlar   

0 #1 mertgbdfdcsd 22-05-2018 16:39
cevaplarına nsıl bakicaz
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile