REKLAM

A. Aşağıdaki cümlelerde yazımı yanlış olan sözcükle­rin doğru biçimlerini karşılarındaki boşluklara yazı­nız.

1.    Yine çocukca hareketler sergiliyordu.        (çocukça)

2.    1995'deki olay hâlâ hafızalarda.              (1995'teki )


3.    Geç gelerek yine yapdı yapacağını!        (yaptı)

4.    Bu işte anlamıyacak ne var ki?                (anlamayacak)

5.    Her birimiz hediye almıştık Zeyneb'e.       (Zeynep'e)


6.    Herkes hukuğa saygılı olmak zorunda.     (hukuka )

7.    Kilis'deki kazada on iki kişi yaralandı.       (Kilis'teki)

8.    Biz kayıbı en aza indirmeye çalışıyoruz.   (kaybı )

9.    Dünkü maçta burununun üstüne düşmüş. (burnunun)10.    Arkadaşlarını benimsiyen biri değil mi?   (benimseyen)

11.    İçinizde elektrikten anlıyan yok mu"?        (anlayan )

12.    Sıkça yapılan yanlışlardan biride bu.      (biri de)

13.    Geçiti aşmamıza çok az kalmıştı.         (Geçidi)

14.    Eskiden burası başdan başa ormanlıktı. (baştan )

15.    Omuz omuza vermişdik o zamanlar.       (vermiştik )

B. Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışları vardır. Bunların doğru biçim­lerini altlarındaki boşluklara yazınız.

1.   İstiklal Marşı 12 mart 1921'de kabul edildi.

(................12 Mart 1921'de.................................. )

2.   Yarın Anadolu'nun Batısında yağış bekleniyor.

(..................batısı................................... )

3.   Kangal Köpeği, Sivaslı Çobanların en iyi dostudur.

(..Kangal köpeği, Sivaslı çobanların...... )

4.   Dün akşam dayı Murat mahalleyi ayağa kaldırdı.

(...........Dayı Murat.................................. )

5.   Buraya avukat Mehmet bey'i görmeye geldim.

(................Avukat Mehmet Bey'i.............................. )

6.   Türkçe'nin iki lehçesi vardır.

(...............Türkçenin................................... )

7.   2. caddeye yeni bir alışveriş merkezi açılmış.

(...........2. Cadde'ye................................................ )

8.   Bu sergiye Çırağan sarayı ev sahipliği yapacak.

(....................Çırağan Sarayı........................... )

9.   Bu tür, sadece kuzey Afrika çöllerinde yaşar.

(...............Kuzey Afrika................................... )

10. Kurtuluş savaşında Nene Hatun'ların rolü büyük.

(...............Nene Hatunların................................. )


C. Aşağıdaki sözcüklerin yazımı doğru ise parantez içine (D), yanlışsa parantez içine (Y) yazınız.

1.       kibrit              (  D )             11. kirpi                     (D   )

2.       labaratuar      ( Y  )             12. konservatuvar ( D  )

3.       konfeksiyon   (   )             13. komüsyon        ( D  )

4.       ansiklobedi    ( Y  )             14. pisikoloji          (  Y )

5.       ovuşturmak   (   D)             15. oparatör            (  Y )

6.       elektrik          (  D )             16. kilogram            (  D )

7.       telgıraf          ( Y  )             17. mağza                 (  Y )

8.       makine          (  D )             18. ceryan                (  Y )

9.       mütevazı        (  D )             19. program            (  D )

10.  tıraş             (  D )            20. firen                      (  Y )

Ç. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı varsa yandaki boşluğa (+), yoksa (-) işareti koyunuz.

1.    Olanları anlatki sana yardımcı olabileyim.   ( +  )

2.    Oysaki olanlar tesadüf değildi.                      ( -  )

3.    Ankara'ya ulaştınmı bizi mutlaka ara.           (  + )

4.    Siz de mi Almanya'da yaşıyordunuz?            (  - )

5.    Tavırlarını hiç te yanlış bulmuyorum.            ( +  )

6.    Türkiye de bu tür olaylara sık mı rastlanır?  (  + )

7.    Neden olanları unutmaya çalış mıyorsun? ( +  )

8.    Yaptığı yalnışları yanlız ben gördüm.            ( +  )

9.      Akşam ki maç yine nefesleri kesti.              ( +  )10.    Kadın adama öyle sinirli baktıki...                ( +  )

11.    Neyse ki kazadan yara almadan kurtuldu. ( -  )

12.    Ne var ki olanlardan bir ders alınmadı.       ( -  )

13.    İki de bir aynı şeyleri anlatıp durma.           (  + )

14.    Tren bu defa zamanında gelir miki?           ( +)

15.    Ulus'da dün iki trafik kazası olmuş             (  + )

D. Aşağıdaki cümlelerde bileşik eylemlerin yazımı doğru ise parantez içine (D), yanlış ise parantez içne (Y) yazınız.

1.     Bu olay yıllardan beri süre geliyordu.           (  Y )

2.     Peri kızı bir an görünüp yok oldu.                  (  D )

3.     Çevresindeki herkese yardım ederdi.          ( D  )

4.     İş için dün bir kuruma baş vurdum.              (Y  )

5.     Karşıdan gelen arabayı fark edemedik.       (D  )

6.     Mahmut, ailesini yine terketmiş.                    ( Y )

7.     Üç kişi arabayı sokak ortasında gasbetmiş.    (  D       )

8.     Yine herkes arabasını buraya park etmiş.       (     D        )10.   Kocasını bu sefer af etmemiş.                     (  Y)

11.   İşin sonunun böyle olacağını hissetmiştim.    (    D      )

12.   Bizi bir anda karşısında görünce mutluoldu. (       Y      )

13.   O olaydan sonra bu diyarı terkeyledi.          (  Y )

14.   Hiç beklemediğimiz bir anda çıkageldi.     ( D )

15.   Hastayı daha donanımlı bir yere naklettiler.   (     D       )

16.   Öğrencilerini birbirinden ayırt etmez,                       ( D )

E Aşağıda bazı sayılara ve kısaltmalara ekler getirilmiş­tir. Bunlardan yanlış olanlarını bulup doğru şeklini yandaki boşluğa yazınız.

1.       30'uncu        (......... )     9.1947'de(............. )

2.       15.45'de       (.............. )    10. 5'inci       (......... )

3.       6'ıncı              (........... )    11.9.uncu     (......... )

4.       1993'te        (.......... )   12. kg.den    (.......... )

5.gr.ini              (........... )   13.AOÇ'nde(............ )

6.       DİE'nin        (........... )   14. GAP'ne   (.......... )

7.       KKTC'nden  (............. )    15. MİTde    (........... )

8.       ÖSYM'ye     (........... )   IB.TSE'nde (............ )

F. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımı doğru ise parantez içine (D), yanlışsa parantez içine (Y) yazınız.

1. Birtakım kurallarla bir sonuç alamazsın.                  ( D  )

2.    Sana bu konuda birşey söylemeyeceğim.      (       Y      )

3.    Öğrencilerin herbiri farklı bir istekte bulundu. (     Y        )

4.    Hiçbir zaman senin hakkında kötü düşünmedim. (   D  )

5.    Birkaç gün içinde size haber vereceğiz.      (D  )

6.    Bir çok arkadaşımız aynı şeyi söyledi.         ( Y )

7.    Biraz daha gayretli olursak işi bitiririz.          ( D)

8.    Herhangi bir sorunla karşılaşmadık.           (D  )

9.    Hergün aynı şeyleri yapmak sıkıcı geliyor.      (       D      )10.    Her halde geç gelmesinin mazereti vardır.    (     Y      )

11.    Birtakım fincanı düşürüp kırmış.                ( D )

12.    Bir kez olsun sözümü dinledin mi?           ( D  )

13.    Biran durup düşündüm olanları.                ( Y  )

14.    Şuan yaşadıklarım bir rüya gibi.                 ( Y )

15.    Hernedense bizi kimseler dikkate almıyor.    (     Y      )


G. Aşağıdaki cümlelerde yazımı yanlış olan sözcükle­rin doğru biçimlerini parantez içine yazınız.

1.  Kardeşinin peşisıra okula kadar gitmiş.

(...........peşi sıra.................................................................... )

2.  Takımımız 5.inci maçından da galibiyetle ayrıldı.

(....................5............................................................ )

3.  AB'ne tam üyelik çalışmaları devam ediyor.

(.................AB'ye.............................................................. )

4.  Çocuklara bayram için üst-baş aldık.

(...................üst baş............................................................ )

5.  Bu Karadeniz kasabası meyva ağaçlarıyla dolu.

(.....................meyve.......................................................... )

6.  İnsanoğlu alınyazısına boyun eğmek durumunda.

(.................alın yazısı.............................................................. )

7.  Şirket 1940'dan beri faaliyetlerini sürdürüyor.

(......................1940'tan......................................................... )

8.  Bu filim TV'de ilk kez gösterilecekmiş.

(...........................film.................................................... )

9.  Volkan'ın odası yine darma dağınıktı.

(.............................darmadağınıktı.................................................. )

10. Böyle saçma sapan projelerle bizi meşkul etme.

(.......................meşgul......................................................... )

Ğ. Aşağıdaki parçalarda birden çok yazım yanlışı var­dır. Her parçada kaç yazım yanlışı olduğunu belir­leyip parçanın sonundaki parantezin İçine sayısını yazınız.

1. 1960'lı ve 70'li yıllarda saatçi dükkânını bir fikir ku­lübü ve buluşma mekânına çeviren saatçi Musa namıyla bilinen Musa Çağılın dostları arasında, iki Cum­hurbaşkanı, beş Başbakan, sayısını bilmediği kadar Bakan, Milletvekili ve yüksek bürokrat, fikirin ve edebi­yatın zirvelerine çıkmış büyük isimler bulunuyor. (   )

2.      Biri kalkıp yüzünüze, "sizi keyifle okuyoruz." diyor­sa korkmak gerek böyle okumakdan. Demekki keyif verici bir madde yerine geçiyor yazdıklarınız. Kimide "Eşimle birlikte okuyoruz, çok beğeniyoruz yazılarını­zı." der. Bu daha kötüdür. Birlikte okumak, belki de sesli okumak; okuyupta adamakıllı eğlenmek anlamı­na geliyordur. (   )

3.      Gazetenin yazdığına göre, bu yıl 49.su İstanbul'da yapılacak olan Eurovision Şarkı Yarışması, Türkiyenin tanıtımına önemli bir katkı sağlıyacakmış. TRT genel müdürü Şenol Demiröz'ün basın toplantısında, tanıtım­la ilgili faliyetin yanısıra söz konusu şarkı yarışmasının kimi teknik ayrıntıları da sıralanmışa   )

4.     Murat Menteş, Attila İlhan ile bir söyleşi yapmış. Söyleşinin ilk bölümü 7 kasım 2003 tarihli "gerçek ha­yat" dergisinde yayımlandı. (   )

5.    30 ağustos için bir yazı yazmaya hazırlanırken bir yandanda Safiye Erol'un makalelerini okuyordum. Yeni istanbul, Son havadis gazetelerinde ve bazı dergilerde 1960'lar da çıkan makalelerden oluşmuş altıyüz sayfa­lık bir kitap... ( )

Üye Girişi