REKLAM

Soru  1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Hiç bir şeyle ilgilenmeden yaşanmaz.
B) İnsan aradabir arar, hatır sorar.
C) Çoğu insan bir çok işle ilgilenmek zorunda kalıyor.
D) Bir kaç gün önce onu sokakta görmüştüm.
E) Siz benim için herhangi biri değilsiniz

 

Soru  2
Hasta (I) hemşireyi odasında görmek istemiyor; her geldiğinde (II) ona (III) bu sevecen kızcağıza (IV) bağırıyordu. Hemşire, hastasına yine de sevgiyle (V) içtenlikle yaklaşıyordu.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde virgül (,) kullanılmayabilir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 

Soru  3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Ayakkabıları param parça olmuştu.
B) Gökyüzü kapkara bulutlarla kaplıydı.
C) Adamı ite kaka alıp götürdüler.
D) Evde kap kacak bile yokmuş.
E) Sırtımda eski püskü bir palto vardı.

 

Soru  4
Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün karşısında verilen kısaltması yanlıştır?
A) Ankara : Ank.
B) Toplumbilim : topb.
C) metre : m.
D) madde : md.
E) Akdeniz : Akd.

 

Soru  5
I. Onunla 11.30'da buluşacağız.
II. Oyunun 2. perdesini izleyemedim.
III. 15.6.1952'de doğmuş.
IV. Yaklaşık 30 km. yolumuz kaldı.
V. Hesabınızda 2.750.000 lira kalmış.
Bu cümlelerde nokta, kaç değişik işlevde kullanılmıştır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

 

Soru  6
(I) Ahmet Vefik Paşa, 3 Temmuz 1823'de İstanbul'da doğdu. (II) 1837'de, Tercüme Odası'nda çalışmaya başladı. (III) 1878'de sadrazam oldu. (IV) 1882'de ikinci kez sadrazam oldu. (V) 2 Nisan 1891'de öldü.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 

Soru  7
Aşağıdakilerin hangisinde kitap adı ya da başlıklardaki bağlaçların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Türkiye'de Roman ve Toplumsal Değişme
B) Bahar ve Kelebekler
C) SODOM VE GOMORE
D) Cevdet Bey Ve Oğulları
E) Atları da Vururlar

 

Soru  8
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ki" nin yazımı yanlıştır?
A) Sen de gel ki kadro tamamlansın.
B) Sanki olanlardan haberin yok!
C) Dünkü toplantı tartışmalı geçti.
D) Halbuki ben ağzımı bile açmadım.
E) Öyleki herkes birbirini suçluyor.

 

Soru  9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" nin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yoktur?
A) Sizin yerinizde hiçbir zaman doldurulamaz, demişti bana.
B) Bu dergi de genç sanatçılara sayfalarını açtı.
C) Sırtım da bir ağrı var ki sorma.
D) Sobalarda yakında kurulur artık.
E) Evimizde çarşıya çok yakındı.

 

Soru  10
mi" soru eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Sen mi dün akşam eve geç geldin?
B) Sen dün mü akşam eve geç geldin?
C) Sen dün akşam mı eve geç geldin?
D) Sen dün akşam eve mi geç geldin?
E) Sen dün akşam eve geç mi geldin?

 

Soru  11
İle bağlacı, ünsüzle biten sözcüklere ek olarak getirildiğinde başındaki "i" ünlüsünü yitirir ve büyük ünlü uyumuna uyar.
Bu kural, aşağıdaki cümlelerin hangisinde örneklendirilmemiştir?
A) Okurla yazar, yüz yüze gelebilmeli.
B) Teyzemle aylardır görüşemiyoruz.
C) Uzaktan beni gözle, çağırınca gelirsin.
D) Odunla kömürle ısınmaya alışmışız.
E) Bu işle ev geçindirmek zor.

 

Soru  12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kaynaştırma ünsüzü" kullanılmamıştır?
A) Kimseyi görmedim.
B) Babanı örnek al.
C) Altışar yıl ceza almışlar.
D) Size söyleyemedim.
E) Kapağını bile açmadım.

 

Soru  13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Sümbüller, laleler vardı kenarlarda.
B) Çarşamba günü birlikte döneceklermiş.
C) İstanbul'a alışmak kolay olmadı.
D) Akşam cünbür cemaat size geliyoruz.
E) Mahallenin tek manavı Kambur Hasan'dı.

 

Soru  14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hem ünsüz benzeşmesi hem ünsüz yumuşaması örneklendirilmiştir?
A) Siz bu kalabalığı neye bağlıyorsunuz?
B) Bu insanları buraya toplayan ne olabilir?
C) Bu tür eylemlerin çözüm olmadığı anlaşılmadı mı?
D) Sorumluların bunlardan etkilendiklerini söyleyebilir misiniz?
E) İnsanların, özgürlüğü sokakta araması doğru mu?

 

Soru  15
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, "ünsüz yumuşaması" için bir örnek vardır?
A) Aç mısın kardeşim, gel olanı bölüşelim, / Ama şiirlerimle seni doyuramam ki;
B) Ta, yıldızlara dek uzansa bile elim, / Daha ötelerine, daha ... buyuramam ki.
C) İnsanı, insan diye sevmişim, hep severim; / Ve onu tanrılara karşı bile överim.
D) Ben bütün bir evreni sevmişim; alın terim / Var evrende; öz, üvey diye ayıramam ki.
E) Güzelle yüceltirim insanlığı, işim bu, / Çirkini, kabayı ve hamı kayıramam ki.

 

Soru  16
a, e" ünlüleriyle biten sözcüklerde "y" kaynaştırma harfini alan eklerin etkisiyle bir daralma görülebilir. Sözcük gövdelerindeki "e" yerine "i", "a" yerine "ı" gelir. Ancak bu durum yazıda gösterilmez.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulmuştur?
A) Öğretmen kitap getirmiyeni derse almadı.
B) Aramızda onu tanımayan yok.
C) Sözlerimi anlıyabilecek misin bilmem.
D) Görmiyeli ne kadar değişmiş buraları.
E) Doğayı sevmiyen insanları ben de sevmem.

 

Soru  17
Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri,
Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri;
Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor,
Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor:
Yukarıdaki dizelerde kaç yerde "ulama" yapılmıştır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

 

Soru  18
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde "ünlü türemesi" söz konusudur?
A) Giderken bize de kısacık bir mektup bırakmış.
B) Arabamız o daracık sokakta zorlukla ilerliyordu.
C) Bütün gününü o küçücük odada geçirmiş.
D) Hissettiklerini ancak kâğıda dökebiliyordu.
E) Doğada keşfedilmemiş çok sır var.

 

Soru  19
Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Zavallı kadın kahrından yataklara düştü.
B) Bu emrin kim tarafından verildiği bilinmiyor.
C) Deponun hacmi istediğimiz büyüklükte değil.
D) Dostlarını, bahtınız açık olsun, diyerek uğurladı.
E) Her canlı, nesilini sürdürme savaşı içindedir.

 

Soru  20
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, hem büyük hem küçük ünlü uyumuna uyar?
A) horoz
B) karpuz
C) sera
D) serum
E) temiz

 

Soru  21
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ekten dolayı "büyük ünlü uyumu"na uymayan bir sözcük kullanılmıştır?
A) Kitaptaki resimler onu oyalıyordu.
B) Durakta saatlerce onu bekledim.
C) Doktor hastanın ateşini ölçtü.
D) Onu dikkatle dinledik.
E) Kardeşim bugün de okula gidemedi.

 

Soru  22
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yazım ve noktalama bakımından doğrudur?
A) O büyük düşünür: "Ezilmeyi ve köleliği savunan, büyük bir yazar gördünüz mü?" diyor.
B) O büyük düşünür: "Ezilmeyi ve köleliği savunan, büyük bir yazar gördünüzmü?" diyor.
C) O büyük düşünür, ezilmeyi ve köleliği savunan, büyük bir yazar gördünüz mü diyor.
D) O büyük düşünür; ezilmeyi ve köleliği savunan, büyük bir yazar gördünüz mü, diyor.
E) O büyük düşünür: "Ezilmeyi ve köleliği savunan, büyük bir yazar gördünüz mü, diyor."

 

Soru  23
Dönüp baktığımızda ( ) her önemli şair gibi Cahit Külebi'nin de bize büyük bir mıknatıs bıraktığını görüyoruz ( ) Dil ( ) Bir şiire dönüp baktıran ( ) dönüp dönüp baktırtan benzersiz bir sihirdir dil.
Yukarıdaki parçada, parantez içindeki boşluklara, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,), (:), (.), (,)
B) (,), (:), (,), (;)
C) (;), (.), (.), (,)
D) (;), (:), (.), (;)
E) (,), (;), (.), (,)

 

Soru  24
Kısa çizgi (-), aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?
A) İki gün sonra - işimi bitirebilirsem - evime döneceğim.
B) 26 - 30 Ağustos 1922, Kurtuluş Savaşı'mızda zaferi müjdeleyen günlerdir.
C) Türkçe'nin en işlek yapım eklerinden biri de "-lik"tir.
D) Türkiye - Suriye anlaşmazlığı dün çözümlendi.
E) Yaptıklarını, annesi - babası duyacak diye ödü kopuyordu.

 

Soru  25
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç işareti yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Çocuklar evde değil, (eliyle parkı işaret ederek) orada oynuyorlar.
B) Orhan Veli (1914 - 1950) genç yaşta yitirdiğimiz bir ozanımızdır.
C) Rain Man (Yağmur Adam) filmi 1980'de sekiz Oskar kazanmıştı.
D) Ataç'ın (düzyazı türleri) roman, deneme, eleştiriye ilişkin görüşleri zaman zaman anılıyor.
E) Rodin (Roden) "Düşünen Adam" heykelinin yaratıcısıdır.

 

Soru  26
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Sanatçı, "Şiirin iyisi şimşeğin görkemine benzer." diyor.
B) A. Muhip Dranas'ın "Fahriye Abla" şiiri de o yıllarda ünlendi.
C) Garipçiler, şiirin "makyajı"nı sildiler.
D) Bunları, şiir adına "ne işe yarayacaksa" yaptığını söylüyor.
E) "Şiirin hasını ayak sesinden tanırım." diyor bir ozanımız.

 

Soru  27
Ünlem işareti (!), aşağıdakilerin hangisinde, ötekilerden farklı bir amaçla kullanılmıştır?
A) Hey! Kimse yok mu?
B) Arkadaşlar! Susar mısınız!
C) Yavrum! Sana söylüyorum!
D) Eyvah! Adam aklını kaçırmış!
E) Hişt! Önüne bakar mısın!

 

Soru  28
Sormak gerekirdi; bugüne kadar aklı neredeydi (I) Bu düşünce kafasında yeni mi oluşmuştu (II) yoksa onu eskiden beri tasarlıyordu da açıklamaya cesaret mi edememişti (III) Öyleyse birdenbire bu cesareti nereden almıştı (IV) Yoksa ona akıl verip onu kışkırtan biri mi vardı (V)
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine, soru işareti (?) konulamaz?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 

Soru  29
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta (...) nın kullanımı yanlıştır?
A) Dün ... adında bir genç geldi yanımıza.
B) Ben sizinle tartışmaya gelmedim ki...
C) İnsan, yaşadıklarından ders alır, gelecekte nelerle karşılaşabileceğini düşünür...
D) Gençlik yıllarımı düşünüyorum da ...
E) ... köyünden biri bize yolu tarif etti.

 

Soru  30
Aşağıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlerden hangisine iki nokta (:) getirilemez?
A) Övünmeye değer bir tek dayanışma vardır ( ) Düşünceleri bir olan kişilerin dayanışması.
B) Sınavı kazanmanın tek koşulu vardır ( ) Planlı çalışmak.
C) O, ününü yalnızca şiire borçlu değildi ( ) unutulmaz romanlara da imzasını atmıştı.
D) Gençlerden duymayı istediğim bir tek söz var ( ) İnsanları ve ülkemi seviyorum!
E) Bilgisayara düşkünlüğünden dolayı arkadaşları ona ilginç bir ad takmışlardı ( ) İnternet Salih!

 

Soru  31
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Aman Beyefendi, oraya oturmayın; düşebilirsiniz.
B) İçim içime sığmıyor, bağırmak; haykırmak istiyorum.
C) Güneş çoktan batmıştı; fakat sokaklardaki kalabalık hiç eksilmemişti.
D) Bir küçük torunum var, her şey neşelendiriyor onu; güneşe, kara, yağmura seviniyor.
E) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

 

Soru  32
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, virgül (,) yanlış kullanılmıştır?
A) Bu, kitap çalışmalarım sırasında edindiğim bir alışkanlıktır.
B) Küçük, evin arkasındaki arsada oynamak istiyordu.
C) Bu çarkın nasıl döndüğünü az, çok sen de biliyorsun.
D) Televizyon programlarının amacı, sadece eğlendirmek olmamalı.
E) Komşularına, zaten fazla komşusu da yoktu, hiç güvenmezdi.

 

Soru  33
Nokta (.), aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aynı amaçla iki kez kullanılmıştır?
A) Cumhuriyetin 75. yılını 29.10.1998'de coşkuyla kutladık.
B) ÖSYM, II. basamak sınavını haziranın 3. haftası yapardı.
C) Bugün saat 16.30'da, Prof. Agâh Çertuğ'a gideceğiz.
D) 20.30'da başlayacak oyun için ancak 10. sırada yer bulabildik.
E) Hesabınıza yatırılan 154.500.000 lirayı 01.01.1999'dan sonra çekebilirsiniz.

 

Soru  34
Aşağıdakilerin hangisinde, büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yoktur?
A) Deprem, Adanalıyı göçe zorladı.
B) 15 haziran babamın doğum günü.
C) Yarın Güneş yine doğacak derdi bize.
D) Eskiden elektrik dağıtımını da Belediyeler yapıyordu.
E) Keşan'dan Edirne'ye giderken uzunköprüden geçeceksiniz.

 

Soru  35
Tamlama biçiminde kurulmuş; ancak kalıplaşmamış özel adların her sözcüğü büyük harfle başlanarak ayrı yazılır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Ege Körfezi, maviliğini yitiriyor artık.
B) Söke Ovası'nda daha çok pamuk yetiştiriliyor.
C) Van gölü, basında epeyce yer almıştı.
D) Köroğlu Dağları, artık geçit veriyor.
E) Gediz Nehri, denize güçlükle ulaşıyor artık.

 

Soru  36
Belli bir tarihi gösteren ay, gün adları, her yerde büyük harfle başlatılır." kuralına aşağıdaki cümlelerden hangisinde uyulmamıştır?
A) Vapurlar bana 19 Mayıs 1919'u hatırlatır.
B) Önümüzdeki yılın Şubat ayından itibaren işlerimizin yoğunlaşacağını sanıyorum.
C) Kitabı, bu yıl Eylül'ün 15'inde bitmişti.
D) Önümüzdeki hafta, cumartesi günü, size gelmek istiyoruz.
E) 1998 Ocak'ında doğanlarla Aralık'ta doğanların yaşıt sayılmaları bana tuhaf geliyor.

 

Soru  37
Gökbilim ve coğrafya ile ilgili konuların anlatımında, dünyayla öteki gezegen adları, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle başlar. Bu konular dışında, güneş, dünya ve ay sözcükleri küçük harfle başlatılarak yazılır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmuştur?
A) Köylüler Ay ışığından yararlanarak tarlada çalışıyorlar.
B) İnsanoğlu Dünya'nın uydusu aya yerleşmeye çalışıyor.
C) Dedem, Güneşli havalarda beni parka götürürmüş.
D) Siz Dünya'nın neresine giderseniz gidin aynı sorunlarla karşılaşırsınız.
E) O dergide Jüpiter hakkında bir makale okumuştum.

 

Soru  38
Yön bildiren sözcükler yer, yöre, bölge bildirecek şekilde kullanılırlarsa büyük harfle başlatılır.
Aşağıdakilerin hangisinde yön bildiren sözcüklerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı vardır?
A) Amerika'nın Güneyini de görmek istiyormuş.
B) Batı Almanya ile Doğu Almanya birleşti.
C) Yurdumuz, Doğu ile Batı arasında önemli bir köprüdür.
D) Doğulu olmak, uygar olmaya engel değildir.
E) 21. yüzyıl, Batı için de sorunlarla dolu olacağa benziyor.

 

Soru  39
Yapı, yapıt, örenyer adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Efes Harabeleri'ni daha çok yabancılar ziyaret ediyor.
B) Bodrum Kalesi, Bodrum'un simgesi olmuştur.
C) Fatih külliyesi, hâlâ sapasağlam duruyor.
D) Galata Köprüsü'nün üstü balık avlayanlarla doluydu.
E) Boğaz Köprüsü'nden geçiş ücretlerine zam yapıldı.

 

Soru  40
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "Yasa, yapıt, kitap, dergi, gazete adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar." kuralına aykırı bir yazım vardır?
A) Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı.
B) Yaşar Kemal'in Sarı Sıcak adlı yapıtını okuruyorum.
C) Medeni Kanun'un kimi maddeleri değiştirildi.
D) Türk Dili dergisi eskisi kadar doyurucu değil.
E) Cumhuriyet Gazetesi kitap vermeyi sürdürüyor.

 

Soru  41
Dil, din, mezhep adları, bunlarla ilgili ad ve sıfatlar büyük harfle başlar.
Bu kurala göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Balkanlarda yaşayanların çoğu müslümandır.
B) O dönemde Katolikler henüz örgütlenememişti.
C) Alevi Sünni çatışması yaratılmaya çalışılıyor.
D) Doğu ülkelerinde Budizm, eskisi kadar yaygın değilmiş.
E) Avrupa'da Hıristiyanlık tüm ülkelerin dini sayılıyor.

 

Soru  42
Türkçede özel ada bağlı saygı sözcükleri, sanlar ve takma adlar büyük harfle başlar.
Bu kurala göre, aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Ahmet Ağa, günlerdir onları düşünüyordu.
B) Bu sorunu ancak Parmaksız Salih çözebilir.
C) İçlerinde en yaşlısı Ali Usta'ydı.
D) Kolunu Çıkıkçı Osman'a sardırmış.
E) Mehmet Bey, Doçentliği çoktan hak etmişti.

 

Soru  43
Dedi ki : "Âdetimdir neyleyim
Şunlardan bir adet yiyeyim."
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımlarındaki ayrımı yaratan durum, aşağıdakilerden hangisinde söz konusu edilemez?
A) hâlâ
B) mekân
C) âlâ
D) âdem
E) yâr

 

Soru  44
Aşağıdakilerin hangisinde "-ler" ekinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Batılılar, toplumsal sorunlarımızla yakından ilgileniyor görünüyorlar.
B) Gizem, dün Handelerde kalmış.
C) Balkanlardan gelen soğuk hava, yurdumuzu da etkiledi.
D) Öğleden sonra Mustafa Bey'lere uğrayacağım.
E) Havalar soğuyunca baklagillerin satışı da arttı.

 

Soru  45
Erzurum'lu(I) Emrah (ölm. 1854)'ın(II) Erzurum'unU(III) Tambura köyünde doğduğu söylenmektedir. Anadolu'da(IV) Sivas, Kastamonu, Sinop, Konya gibi birçok şehirde dolaşmış, Niksar'da(V) ölmüştür.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisindeki kesme işareti gereksizdir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 

Soru  46
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) TÜBİTAK'dan burs alıyormuş.
B) Babası PTT'den emekliymiş.
C) Kardeşim bu yıl İTÜ'ni bitirdi.
D) TDK'nın sözlüğü yeniden basılacakmış.
E) Bu peynir SEK'de üretilmiş.

 

Soru  47
Kısaltmaların aldığı ekler, kısaltmanın okunuşuna uyar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım vardır?
A) THY'nın İzmir - İstanbul seferleri düzenli yapılamıyor.
B) MTA'nın Güneydoğu Anadolu'da yaptığı çalışmalar sonuçlanmış.
C) PTT'nin de bu yıl içinde özelleştirilmesi düşünülüyor.
D) TMO'nun tohumluk buğday dağıtımı başlamış.
E) DSİ'nin bu yıl elde ettiği gelir, geçen yıla oranla daha iyiymiş.

 

Soru  48
Tek heceli sözcükler, ilk harfleri alınarak kısal tılır: a(ad); özel ad olanlar büyük harfle başlar: V. (Van), G. (Gül); tek sözcüklü adların kısaltması ilk üç harf alınarak yapılır, sonuna nokta konulur : İst. (İstanbul), bak. (bakınız).
Aşağıdaki kısaltmaların hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Alm. (Almanca)
B) M. (Muş)
C) c. (cilt)
D) Cad. (cadde)
E) biy. (biyoloji)

 

Soru  49
Aşağıdakilerin hangisinde yabancı sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) O proğrama siz de katılacak mısınız?
B) Freni patlayan kamyon şaranpole yuvarlandı.
C) Bu kataloktan bizde de var.
D) Bu atelye yeni mi açıldı?
E) Bunların laboratuvarda incelenmesi gerekir.

 

Soru  50
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) XVII'inci yüzyıldan kalma eski bir konak vardı burada.
B) Türkiye'nin yüzölçümü 780.576 km2 dir.
C) Yirmi üç yaşında evlendiğini söylemişti.
D) Yeni harfler 1928'de kabul edildi.
E) Türkiye'nin nüfusu 65 milyona dayandı.

 

Soru  51
Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) Burası yüz onüç hanelik bir köy.
B) Köyün iki bin yüz dönüm ekilebilir arazisi var.
C) Köye geleli on iki gün olmuştu.
D) Buraya gelmek için üç buçuk saat yürümüştük.
E) Köyün yüz elli yıl önce kurulduğunu öğrendik.

 


 

Soru  52
Aşağıdakilerin hangisinin yazımı yanlıştır?
A) 15 Ocak 1999
B) 25.11.1990
C) 15 / V / 1998
D) 25.XI.1990
E) 7.Nisan.1954

 

Soru  53
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) H. Ziya Uşaklıgil'in "Mai Ve Siyah" romanı televizyon filmi yapılmıştı.
B) "Cevdet Bey ve Oğulları" Orhan Pamuk'un yapıtıdır.
C) Cahit Sıtkı "Otuz Beş Yaş" adlı yapıtıyla birincilik almıştı.
D) Halide Edip, "Sinekli Bakkal"da anılarından da yararlanmış.
E) Yakup Kadri, "Yaban"da dönemin aydınlarını suçluyor.

 

Soru  54
Yazı başlıklarının her sözcüğü büyük harfle başlar. Başlıkta geçen "mi" soru ekiyle "ve, de, ile, ki, ya, ya da" bağlaçları küçük harfle yazılır. Başlığın tüm harfleri büyük yazılmışsa bunların da büyük yazılması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım yoktur?
A) Sözlü Ve Yazılı Anlatım
B) Atasözleri ve deyimler Sözlüğü
C) BABALAR ve O¼ULLAR
D) FERHAT İLE ŞİRİN
E) Cumhuriyeti yaşamak ve yaşatmak

 

Soru  55
Bir terimi niteleyen sözcük, terimden ayrı yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Tahtada içbükey aynalarla ilgili bir şekil vardı.
B) Ressam, anarenkleri daha çok kullanmış.
C) Öğretmen, sorunun çözümünde ters orantıdan yararlandı.
D) Ozan, çoğu yerde açık eğretilemeye başvurmuş.
E) Oğlum, kesirli sayıların toplamasını bilmiyor.

 

Soru  56
Aralarına -a, -e, -ı, -i ulaç eklerinden birini alarak oluşan bileşik eylemler bitişik yazılır.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) İşleri yoluna koyabildik sayılır.
B) Size her şeyi sorabilir miyiz?
C) Çocuk arkamızdan bakakaldı.
D) İnsan, sözünü tartabilmeli.
E) Aklına geleni söyleyi veriyor.

 

Soru  57
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bileşik eylemin yazımı doğrudur?
A) Ona, uzun uzun bizden sözetmiş.
B) Eften püften şeyleri kendisine dertetmiş.
C) İşlerin kötüye gittiğini farketmiş.
D) Özür dileyince onu affetmiş.
E) Durumunu, tüm çıplaklığıyla arzetmiş.

 

Soru  58
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bugün" sözcüğünün yazımı yanlıştır?
A) Bugün gözlerimizin alıştığı beton yığınlarının yerinde yemyeşil bir doğa vardı.
B) Hepimizin yaşamında özel günler vardır; bugünlerde farklı hissederiz kendimizi.
C) Biz bugünü yaşayalım, geçmişi, geleceği bir tarafa bırakalım, diyemeyiz.
D) Bugünün hakkını veremeyenler, yarını hak edemezler.
E) Bugün yaşadığımız sorunların çoğu, dünkü yanlışlarımızdan kaynaklanıyor.

 

Soru  59
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlış değildir?
A) Param parça oluverir dünyan.
B) Çırıl çıplak bozkırlara dönersin.
C) Çepe çevre sarar insanı yalnızlık.
D) Sen de tıpa tıp onlara benzersin.
E) Pisi pisine yok olur gidersin.

 

Soru  60
İkiz hayaletler gibi yürüdük
Elele yanyana bir bahar günü
Gece bir tepeden seyir ettik büyük
Yıldızların suya döküldüğünü
Yukarıdaki dizelerde kaç yazım yanlışı vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

 

Soru  61
Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Birdenbire karşıma çıkıverdi.
B) Çocuk, atlı karıncaya binmek istiyordu.
C) Başı bozuk davranışlarına son vermelisin.
D) Dedi kodulara aldırış etme, sen işine bak.
E) Hayatı toz pembe görüyor hâlâ.

 

Soru  62
Aşağıdakilerin hangisinde bileşik sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Çocuk, naneşekeri satıyordu.
B) Demiryollarının ulaşımdaki önemi göz ardı ediliyor.
C) Ülkemizde okul öncesi eğitime önem verilmiyor.
D) Komşulara başsağlığına gideceğiz.
E) Bu işte bir bityeniği var.

 

Soru  63
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "-ki" eki ya da "ki" bağlacının yazımı yanlıştır?
A) Seninki bugünlerde hiç uğramıyor.
B) Neyseki şemsiyemizi yanımıza almıştık.
C) Unutma ki her insan hata yapabilir.
D) Sabahki görüşmemiz olumluydu.
E) Çevrendekileri de düşünmelisin.

 

Soru  64
Ki" bağlacı, kalıplaşmalar dışında ayrı yazılır.
Aşağıdakilerin hangisinde "ki" bağlacının yazımı yanlıştır?
A) Oysaki ben onu hiç görmedim.
B) Sanki onu bir yerden tanıyordum.
C) Halbuki sen hepimizden deneyimlisin.
D) Mademki çok istiyorsun, git öyleyse.
E) Şöyleki deyip açıklamaya başladı.

 

Soru  65
Ek olan "-ki", kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılır ve ünlü uyumlarına uymaz. Bağlaç olan "ki", ayrı bir sözcüktür. Cümleleri birbirine bağlar ve ayrı yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "ki" nin yazımı yanlıştır?
A) Baktım ki iş uzayacak dönüp geldim.
B) Öyle üşümüş ki titremekten konuşamıyor.
C) Elindeki parayı da arkadaşına vermiş.
D) Eminim ki bundan sonra aklı başına gelecek.
E) Seni aramıyorsa bilki utancındandır.

 

Soru  66
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" nin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A) Tatlı mı tatlı bir bebekleri var.
B) Beni dinlemek istemiyor musun?
C) Çocuk bu, ağlar mı ağlar.
D) İnsanlar mı çoğaldı; dünya mı küçüldü?
E) Size yarınmı uğrayayım?

 

Soru  67
Soru eki "mi", kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır; ancak kendinden önceki sözcüğün son ünlüsüne göre ünlü uyumlarına uyar: Geldi mi? Biliyor musun? ... gibi.
Aşağıdaki dizelerden hangisinde, "mi" nin yazımı yanlıştır?
A) Ayva çiçek açmış yazmı gelecek?
B) Böyle mi olur bu yerlerin baharı?
C) Bulutlar mı geçiyor başımın üstünden?
D) Ben mi gidiyorum bulutlar altında?
E) Hâlâ dağları karlı Erzincan'da mısın?

 

Soru  68
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "de" bağlacı, "-de" eki gibi yazılarak yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Televizyonda senin programını izledim.
B) Televizyonda çalıştığını bilmiyordum onun.
C) Televizyonda dizi filmlere ağırlık veriliyor.
D) Televizyonda izlemiştim o filmi.
E) Televizyonda bir iletişim aracıdır.

 

Soru  69
I. Cümle değeri taşıyan anlatımların sonunda
II. Sayı basamaklarının arasında
III. Kimi kısaltmalardan sonra
IV. Bir yazının alt bölümlerini gösteren rakam ya da harflerden sonra
V. Kurum ve kuruluş adlarının kısaltmalarında
Yukarıdakilerin hangisinde "nokta" (.) kullanılmaz?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 

Soru  70
Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek sözcük bile yazmayan iki kişi görmüşümdür ( ) Atatürk ( ) İnönü ( )
Bu parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (:), (,), (.)
B) (.), (;), (!)
C) (.), (,), (...)
D) (...), (,), (?)
E) (:), (.), (?)

 

Soru  71
Bağlaç olan "de" sözcüklerden ayrı yazılır, sadece büyük ünlü uyumundan etkilenir; ek olan "de" ise sözcüklere bitişik yazılır, hem büyük ünlü uyumundan, hem de ünsüz benzeşmesinden etkilenir.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde "de" nin yazımı yanlıştır?
A) Günümüzde, şairlerin çoğu, Orhan Veli'nin başlattığı şiir anlayışını sürdürüyor.
B) Denize Doğru'da Orhan Veli'nin düzyazılarını topladığı yapıtıdır.
C) Şiirlerinde sıradan konuların yanında sevgiyi de işler.
D) Onun genç yaşta ölmesi de bir kayıptır.
E) Ozanın kısacık yaşamı da yansımıştır kimi şiirlerine.

 

Soru  72
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Yerinden fırlayarak bağırmağa başladı.
B) Sana söyliyecek sözüm kalmadı.
C) Onunla görüşdükten sonra seni ararım.
D) Bunu kendisine söylemelisin.
E) Herkes kendi kanburunu düzeltmeye çalışıyor.

 

Soru  73
Aşağıdakilerden hangisi, ünlü ile başlayan bir ek aldığında hem hece düşmesini hem de ünsüz değişmesini örneklendirir?
A) konuk
B) cevap
C) ilaç
D) ömür
E) avuç

 

Soru  74
I. Hadi koltukcuğum
Uzanalım bostanlara doğru
II. Hadi incecik masacığım
Cırcır böcekleri bekliyelim
III. Hadi sobacığım hadi
Dağ yolunda gezelim
IV. Hadi yorgancığım hadi döşekciğim
Uyumayalım sabahlara dek
V. Hadi gel çık ortaya
Kendimizi saklamıyalım kendimizden
Yukarıdaki dizelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 

Soru  75

Aşağıdakilerin hangisinde "İle" sözcüğünün kendinden önceki sözcüğe eklenişinde bir farklılık vardır?
A) Beyle, paşayla işimiz yok bizim.
B) O, hep kasayla ilgilenirdi.
C) Sevgiyle yoğrulmamıştı yüreği.
D) Parayla adam olmaya çalışıyordu.
E) Sürekli, elmayla armudu topluyordu.

 

Soru  76
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" sözcüğünün ek biçiminde yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Sorunlarını benimle de paylaşırdı.
B) Bu davranışıyla herkesin ilgisini çekmişti.
C) İlk kitabıyla tanınmaya başladı.
D) Akrabalariyle hiç görüşmüyordu.
E) Sevinçle boynuma sarıldı.

 

Soru  77
Üçüncü kişi iyelik eki alan kimi sözcüklerle zamirler ek alınca araya "-n-" sesi girer; bu sese "iyelik ya da zamir koruyucu 'n' si" denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Tatil günlerinde de çalışırdı.
B) Saatimin kayışı yine koptu.
C) Kapının önünde beni bekliyordu.
D) Onun hiçbir sözüne güvenilmez.
E) Bunu ondan gizliyordum.

 

Soru  78
I. o
II. ne
III. bu
IV. su
V. şu
Yukarıdaki sözcüklerden hangileri tamlayan olduğunda diğerlerinden farklı bir kaynaştırma ünsüzü alır?
A) I. ve III.
B) II. ve IV.
C) III. ve V.
D) I. ve IV.
E) II. ve V.

 

Soru  79
Ünlüyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek gelirse, araya "n, y, s, ş" ünsüzlerinden biri girer; bunlara kaynaştırma ünsüzü denir.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, kaynaştırma ünsüzü almamıştır?
A) Huyunu suyunu bilmediğim biriydi.
B) Kendini dev aynasında görüyordu.
C) Beni dikkatli dinlemesi gerekirdi.
D) Yüzünde alaycı bir gülümseme vardı.
E) Ne yapmak istediğini anlamaya başladım.

 

Soru  80
Aşağıdakilerin hangisinde, ek - fiilin yazımı yanlıştır?
A) Bu saatte hâlâ okuyacak mıymış?
B) Doğruyu söyledi isem ne olmuş?
C) Onun başka arkadaşı yok mu imiş?
D) Otobüse binseidik geç mi kalırdık?
E) Konuşacak başka şey kalmamış mıydı?

 

Soru  81
Türkçede -mek'le biten eylemliklerden sonra "-i, -e" eklerinden biri gelirse "k" düşer; yerine "y" ünsüzü gelir: sevmek, sevmeyi; anlamak, anlamaya ... gibi
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım vardır?
A) Son yapraklar da dökülmeye başladı.
B) Oraya birlikte gitmeye karar verdik.
C) Çocuk birden ağlamağa başladı.
D) Dostluktan anlamayanla dost olunmaz.
E) Gezip eğlenmeye bizim de hakkımız var.

 

Soru  82
Dudak ünsüzü "b" ile başlayan bir heceden önceki "n" ünsüzünün "m" dudak ünsüzüne dönüşmesine "boğumlama benzeşmesi" denir.
Aşağıdakilerden hangisinde buna uyulmamıştır?
A) İstanbul
B) kambur
C) sümbül
D) çarşamba
E) tembel

 

Soru  83
İkinci hecesi "b, m, v" ünsüzlerinden biriyle başlayan kimi iki heceli Türkçe sözcükler, küçük ünlü uyumunun "düz ünlülerden sonra düz ünlüler gelir" kuralına uymaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük vardır?
A) Epeydir haber alamıyoruz.
B) Kömür alacak parası yokmuş.
C) Yüreği yanıyordu kadıncağızın.
D) Yağmurlar da başladı.
E) Bu devirde yaşamak zor.

 

Soru  84
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Ata'nın Bursa Söylevi'ni okumalısınız.
B) Geçmişi bugünün ölçütleriyle değerlendiremeyiz.
C) Erzurum'dan Sivas'dan başladı kurtuluş hareketi.
D) Ben, Atatürkçü gençliğin demokrasiyi yaşatacağına inanıyorum.
E) Cumhuriyetin bedeli çok ağır ödendi.

 

Soru  85
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında, ötekilerden farklı bir ses olayı gerçekleşir?
A) buyruk
B) omuz
C) akıl
D) oğul
E) resim

 

Soru  86
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında, hem ünsüz yumuşamasını hem hece düşmesini örneklendirir?
A) kayıp
B) amaç
C) gönül
D) tanık
E) umut

 

Soru  87
-den" ekinin ünlü uyumu ve ünsüz benzeşmesiyle değişmiş biçimini aşağıdakilerden hangisi örneklendirir?
A) çarşıdan
B) köyden
C) kentten
D) sokaktan
E) kasabadan

 

Soru  88
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, hem yumuşama hem benzeşme kuralına örnek olabilir?
A) Gönderdiği mektubu hâlâ saklarım.
B) Sen olmasan baş edemeyecektim bunlarla.
C) Kulağını aç da iyi dinle!
D) Konuştuklarımız aramızda kalmalı.
E) Dolapta yiyecek kalmamıştı.

 

Soru  89
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Cumhuriyeti korumak zorundayız.
B) Cahilliğin akı karası olmaz.
C) Politikacıların pişginliği utanç verici.
D) Sanatçılar da ortama uymuş gibi.
E) Adını bile koyamıyoruz pek çok şeyin.

 

Soru  90
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek olabilecek bir sözcük yoktur?
A) Başarma umudunu hiç yitirmemişti.
B) Hepinizin benim gibi düşündüğüne inanıyorum.
C) Amacım seni kırmak değildi, inan.
D) Geç kalmış gibi bir hali vardı.
E) Parmağını şakağına dayamış, düşünüyordu.

 

Soru  91
Süreksiz sert ünsüzlerle (ç, k, p, t) biten özel adlara ünlüyle başlayan ekler getirildiğinde bu sesler söyleyişte yumuşar; ancak bu, yazıda gösterilmez.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Arkadaşının tayini Bilecik'e çıkmış.
B) Sevinc'i hemen hepimiz çok sevmiştik.
C) Yıllardır Uşak'a gitmiyorum.
D) Ayvalık'a gezi düzenlemişler.
E) Serap'ın bebeği çok oburmuş.

 


 

Soru  92
Geçmiş, anıların duruşmasıdır.
Eski pencereler önünde hüzün,
Biraz aralansa rüzgârla kapı
Dökülür en eski kokusu güzün.
Bu dizelerde "ulama"ya kaç örnek vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

 

Soru  93
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) Kalemi aldı mı yazamayacağı şey yoktur A. Nesin'in: öykü, roman, fıkra...
B) Bu yazarımızın dilini eskiden beri çok severim: İnsanı yormaz, oyunlara, devrik cümlelere başvurmaz.
C) Bir insanın yaşaması kısıtlıysa, benim inancım o ki, sanatı da kısıtlıdır.
D) Kimse yaşamdan soyutlanamaz; istese de istemese de çevresini, düşünce ve isteklerini dile getirecektir insan.
E) Yazarın güçlü tarafı bu: Olayları oldukları gibi almıyor, insancıl yönüne de dokunuyor onların.

 

Soru  94
Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin hangisinde "ulama" yapılamaz?
A) Dün, kara kara düşünüyordu.
B) Yolda ağır ağır yürüdük.
C) Dağlarda öbek öbek kar vardı.
D) Konuyu uzun uzun tartıştık.
E) Her şeyi açık açık konuştuk.

 

Soru  95
I. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
II. Ben aşkımla bahar getirdim sana
III. Tozlu yollarından geçtiğim uzak
IV. İklimden şarkılar getirdim sana
V. Pencerenden bir gül at bana
VI. Işıklarla dolsun kalbimin içi
Bu dizelerden hangi ikisinde "ulama" yoktur?
A) II. ile III.
B) I. ile IV.
C) II. ile V.
D) III. ile V.
E) V. ile VI.

 

Soru  96
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses türemesine örnek gösterilebilecek bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Gencecik insanlar işsiz dolaşmakta.
B) Yanağıma kocaman bir öpücük kondurdu.
C) Azıcık işimiz kaldı, birazdan biter.
D) Kimsecikler yoktu ortalıkta.
E) Biricik dostu da aramamıştı.

 

Soru  97
Ünsüzle biten kimi sözcüklere, ünsüzle başlayan bir ek getirilirken araya "i (ı, u, ü)" bağlayıcı ünlüsü girer.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir sözcük kullanılmıştır?
A) Gözlerinin yarısında hüzün
B) Yarısında gülüşü kara üzümün
C) Durmuş yol kıyısında
D) Ellerinde kelepçe
E) İki jandarma arasında

 

Soru  98
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Dostları onu anlıyamıyorlardı.
B) Artık söyliyecek sözü kalmamıştı.
C) Az sonra film başlıyacaktı.
D) Daldan dala atlıyan biriydi.
E) Ne diyeceğinizi biliyorum.

 

Soru  99
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aldığı ek nedeniyle ünlüsü değişmiş bir sözcük vardır?
A) Bu, onun babadan kalma mesleğiydi.
B) Ziyaretine gelenler, onu işinden alıkoyuyordu.
C) Bu işten ekmek yiyenlerden biriydi.
D) İşini sevdiği, ilk bakışta anlaşılıyordu.
E) Gençliği bu atölyede geçmişti.

 

Soru  100
-e (-a)" ile biten sözcüklere "-e (-a)" ile başlayan ek getirildiğinde, araya kaynaştırma ünsüzü girer; sözcük ya da ekte bir değişme olmaz.
Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Gerçek yüzünü göstermemeye çalışıyordu.
B) Hepimiz, onu tanımaya başlamıştık.
C) Konuşulanları anlamayanlar da vardı.
D) Onun geldiğini duymayan yoktu.
E) Soruları dikkatli dinliyerek yanıtlıyordu.

 

Soru  101
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde "ünlü daralması" yoktur?
A) Bahçeyi bir gün arayla suluyor.
B) Toplantıda herkes birbirini suçluyor.
C) Aylardır buraya uğramıyor.
D) Herkes, onun yolunu gözlüyor.
E) Yanında bir arkadaşını getiriyor.

 

Soru  102
Sonu "e" ya da "a" düz - geniş ünlüleriyle biten fiil kök ve gövdelerine şimdiki zaman eki "-(i)yor" eklendiğinde, bu ünlüler "ı, i, u, ü"den birine dönüşür.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım yoktur?
A) Bir yolcu bekliyorum
B) Bilmiyorum nereden
C) Hatıralar tütüyor gönlümde
D) Düşünmeden edemiyorum
E) Sevda bu olmalı diyorum

 

Soru  103
Türkçe sözcüklerin ilk heceleri dışında, yuvar- lak - geniş ünlüler (o, ö) bulunmaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu kurala uymayan bir sözcük kullanılmıştır?
A) Orman yangınları yaygınlaştı.
B) Odun fiyatları yükseldi.
C) Sorumlulardan hiç ses yok.
D) Bir gün Toroslar da yok olacak.
E) Doğayı sevmek, korumaktır.

 

Soru  104
Arda, televizyondaki(I) Şiir(II) Saati(III) adlı programı(IV) izlerken(IV) yanında İlker de vardı.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi Türkçe ses kurallarına uymaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 

Soru  105
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde ünlü ya da ünsüz düşmesi yoktur?
A) Bu, arkadaşının fikriymiş.
B) Ben sizden zor ayrılırım.
C) O, benim gözümde küçüldü.
D) Göğsümü gere gere söylerim.
E) Ozan, evin büyük oğluymuş.

 

Soru  106
Kimi bileşik sözcüklerin oluşumunda yan yana gelen ünlülerden birinin düşmesine "aşınma" denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım yoktur?
A) Kahvaltısını bitirmeden kalktı.
B) İlkokul yıllarımı unutamıyorum.
C) Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum.
D) Neylersin, ölüm herkesin başında!
E) Cumartesi günü dönecekmiş.

 

Soru  107
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-le" eki, eklendiği sözcükte ses değişmesine yol açmamıştır?
A) Gençleri o halde görünce yüreği sızladı.
B) Arkadaşının sözlerine çok içerlemişti.
C) Kalabalığın içinde güçlükle ilerledik.
D) O, yine neler yumurtladı.
E) Yine yolumuzu gözlemeye başladı.

 

Soru  108
Aşağıdaki sözcüklerden hangisine, ünlü ile başlayan bir ek getirilirse hece düşmesi olmaz?
A) oyun
B) omuz
C) alın
D) bağır
E) boyun

 

Soru  109
Sıyrılmak kolay değil, bunca dertten
Vaz mı geçelim eve ekmek götürmekten
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı, aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) İlerde sen de anlarsın çocuğum
B) Baba diye çağrılınca bir gün
C) Savrulacaksın oradan oraya
D) Yanıp kavrulacak yüreğin
E) O zaman anlayacaksın değerini ekmeğin

 

Soru  110
Kavur -, ayır -, devir - gibi fiil köklerinden sözcük türetilirken bunların ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadan yazılmış bir sözcük vardır?
A) Devrilen kamyon yolu kapatmıştı.
B) Taze kavrulmuş kahvenin kokusuna bayılırım.
C) Bir gün onunla da yollarımız ayrıldı.
D) Özensiz çevirilen yapıtlar da var.
E) Kumaşın kıvrımları lekelenmiş.

 


 

Soru  111
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, küçük ünlü uyumuna uyulmadığı için, yanlış yazılmıştır?
A) Okulun önüne kadar birlikte yürüdüler.
B) Kendisine baktığımı görünce gülümsedi.
C) Konuşurken sürekli terliyordu.
D) Dünki filmi izlemeliydin.
E) Sanki, yağmur yağacak.

 

Soru  112
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymaz?
A) çamurluk
B) bahçeli
C) telefon
D) gazetecilik
E) domates

 

Soru  113
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, küçük ünlü uyumu kuralına uymamaktadır?
A) Köy, günlerce sular altında kaldı.
B) Çamurdan başka bir şey görünmüyordu.
C) Ağaçların kökü dışardaydı.
D) Yıllardır böyle yağış olmamıştı.
E) Askerler durmadan çalışıyordu.

 

Soru  114
Yabancı kökenli kimi sözcüklerin son heceleri kalın ünlüyle biter; ama söylenişleri ince olduğundan, bunlara ünlüsü ince olan ekler getirilir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük yoktur?
A) İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı
B) Bu hayalde uyur Bursa her gece
C) Emsali yok güzelliğinin dünyada
D) Hali yamandır aşka düşenin
E) Saadetten alıyorum ilhamımı

 

Soru  115
Aşağıdakilerin hangisinde, altı çizili sözcükteki ekin sözcüğe eklenişinde büyük ses uyumuna göre bir farklılık vardır?
A) İstikbalde onu güzel günler bekliyordu.
B) Babam birazdan burda olur.
C) Bu davranışı dikkatimden kaçmadı.
D) İyilik timsali bir insandı.
E) Namık Kemal'i, örnek verirdi.

 

Soru  116
Türkçede büyük ünlü uyumuna uymayan sözcüklere getirilen ekler, sözcüğün son ünlüsüne uyar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır?
A) Hareket, vücut için gıda değeri taşır.
B) Yönetmen, bu role uygun birini arıyor.
C) Mektubu gelmeyince merak ettik.
D) O gazete yalnız kupon dağıtıyor.
E) Telefon çalınca bebek uyandı.

 

Soru  117
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aldığı ek nedeniyle büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?
A) Resimlerinde maviyi bolca kullanıyor.
B) Bahçeyi dikenli telle çevirmişler.
C) Kardeşini kıskanmaya başladı.
D) Çocuk koşarken düştü.
E) Yemekten sonra kahve içtiler.

 

Soru  118
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?
A) Varsın duvarda asılı kalsın bağlaman
B) Ne olurdu bir kış daha ölmeseydin
C) Ben o sevdaya can atan deli
D) Bir hoş ışık saçardı gözleri
E) Nasıl yanıp tutuşmazdım o zaman

 

Soru  119
Bacasız endüstri merkezlerimizden Antalya'nın arkası ve bir yanı alabildiğine açıktır. Körfezi çeviren dağlarda, pınarlar gibi Türkçe adlar akar: Akdağ, Beydağ, Deliktaş, Kızılcadağ ... Türklerin bu yalçın kayalar üstüne ne zaman kondukları pek bilinmez?
Bu parçada, noktama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) nokta
B) virgül
C) iki nokta
D) üç nokta
E) soru işareti

 

Soru  120
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Kimse keyfini bozmak istemiyor.
B) Halbuki buraya daha önce de gelmişti.
C) Okul taşıdının geçiş üstünlüğü vardır.
D) Yalnızlıktan iyice bunalmıştım.
E) Havalar soğudukça sokaklar tenhalaşıyor.

 

Soru  121
Başkasını bilmem ama, benim için böyle ( ) İlk kitap ilk aşka benziyor ( ) aradan kaç yıl geçerse geçsin ( ) unutulmuyor ( )
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) (...) , (!) , (,) , (...)
B) (;) , (:) , (,) , (.)
C) (:) , (.) , (,) , (...)
D) (:) , (;) , (,) , (.)
E) (!) , (;) , (,) , (.)

 

Soru  122
Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?
A) Türk dilinin özleşmesinde, 1932'de kurulan TDK'nun katkısını kimse yadsıyamaz.
B) Türk dilinin özleşmesinde, 1932 de kurulan TDK'nin katkısını kimse yadsıyamaz.
C) Türk Dili'nin özleşmesinde, 1932'de kurulan TDK'nin katkısını kimse yadsıyamaz.
D) Türk dilinin özleşmesinde, 1932'de kurulan TDK'nın katkısını kimse yadsıyamaz.
E) Türk dilinin özleşmesinde, 1932'de kurulan TDK'nin katkısını kimse yadsıyamaz.

 

Soru  123
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) O gece, herkes coştukca coştu.
B) Neden ona hak ver miyorsun?
C) Çocuk, eşortmanını okulda unutmuş.
D) Bu soruda bizim göremediğimiz bir özellik olmalı.
E) Her şeyi üstüste yığıvermişler.

 

Soru  124
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Babam, onüç yaşında öksüz kalmış.
B) Dizinin 16'ıncı bölümü bu akşam gösterilecekmiş.
C) O gün kü koşullar çok daha farklıydı.
D) Birşey bilmediğini konuşmalarından anlamıştım.
E) O yıllarda, sanki dünya daha yavaş dönüyordu.

 

Soru  125
Günümüzde büyük şair sayılanlar ( ) yaşarken de aynı büyüklüğe layık görülmüş mü ( ) Örneğin ( ) Yahya Kemal ve Tevfik Fikret ( ) öldükten sonra daha da büyümediler mi ( )
Bu parçada parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) (;), (?), (!), (;), (?)
B) (,), (?), (;), (;), (!)
C) (,), (?), (,), (,), (?)
D) (,), (?), (!), (;), (?)
E) (;), (!), (,), (,), (!)

 

Soru  126
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Onunla yavaş, yavaş okula doğru yürüdük.
B) En sıkıntılı günlerimde geride kaldı.
C) Birden bire onu karşımda görünce heyecanlanmıştım.
D) Onu herkez ağırbaşlı bir insan olarak tanırdı.
E) Yüreğim yeniden umutla doldu.

 

Soru  127
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, noktalama yanlışı yoktur?
A) Öğretmen, annesine: "Söylediklerinden tek sözcük anladınız mı?" diye sordu.
B) Öğretmen: annesine; "Söylediklerinden tek sözcük anladınız mı!" diye sordu.
C) Öğretmen; annesine, "Söylediklerinden tek sözcük anladınız mı," diye sordu.
D) Öğretmen annesine "Söylediklerinden tek sözcük anladınız mı? diye" sordu.
E) Öğretmen annesine: Söylediklerinden tek sözcük anladınız mı? diye sordu.

 

Soru  128
Kısa çizgi (-) ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Karşılıklı konuşmalarda, konuşan değiştikçe, sözlerin başına konur.
B) Satır sonuna sığmayan sözcükleri, hecelere bölerken kullanılır.
C) Arasözleri, aracümleleri, ayrıntı sayılabilecek açıklamaları belirtmek için kullanılır.
D) Eklerin başına ya da mastar eki yerine, eylem kök ve gövdelerinin sonuna konur.
E) İki sözcüğün gösterdiği başlangıçla sonu ve aralarındaki ilgiyi, bağlantıyı belirtmekte kullanılır.

 

Soru  129
I. Virgülle ayrılmış örnek kümeleri ya da değişik örnekler arasında...
II. Kendinden önceki cümleye fakat, ama, çünkü gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde, bağlaçtan önce...
III. Birbirine bağlı olmalarına karşın, her biri kendi içinde bağımsız cümleleri ayırmak için...
Yukarıda kullanım yerleri belirtilen noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?
A) noktalı virgül (;)
B) üç nokta (...)
C) iki nokta (:)
D) nokta (.)
E) kısa çizgi (-)

 

Soru  130
Sanatçı (I) Yahya Kemal için (II) "Bir üslup adamı olduğu bellidir." diyor (III) Bu doğru (IV) ancak bir başka doğru ise sanatçının bizzat kendisinin Y. Kemal üslubunu yaratması ve başarıyla uygulamasıdır.
Bu parçada numaralanmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) (:), (,), (.), (:)
B) (,), (:), (.), (;)
C) (;), (;), (.), (,)
D) (,), (;), (,), (;)
E) (:), (:), (.), (,)

 

Soru  131
Öncelikle şunu belirtmeliyim ( ) Eleştirmen ile sanatçıyı birbirine uzak saymamalıyız ( ) Her sanatçı aynı zamanda bir eleştirmendir; her eleştirmen de, sanatçı ( )
Bu parçada boş parantezlerle belirtilen yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (:), (:), (...)
B) (;), (,), (...)
C) (:), (!), (:)
D) (.), (...), (!)
E) (:), (.), (.)

 

Soru  132
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalı virgül (;) ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Yaşlı köylü, hepimizi selamladı; ellerimizi sıktı.
B) Çetin İstanbulluydu; ince, duyarlı bir gençti.
C) Çetin'in annesi,babası; oldukça yaşlı dedesi, ninesi aynı evde oturuyorlardı.
D) Köylüler bizi çok sevmişti; işimiz bittiği halde bırakmak istemiyorlardı.
E) İnsanlar, saçakların altında gizleniyor; yağmurun dinmesini bekliyordu.

 

Soru  133
Peki, dedi ve hızla bizden uzaklaştı.
Virgülün (,) bu cümledeki kullanımı, aşağıdaki açıklamalardan hangisine örnek olabilir?
A) Cümle içindeki eş görevli sözcüklerin arasına konur.
B) Yazıda, açıklayıcı söz öbeklerinin başına ve sonuna konur.
C) Yazıda başkasının sözünün bittiği yere konur.
D) Kendinden sonra gelen cümleyi anlamca yansıtan, pekiştiren, özetleyen "hadi, öyle, hayır ..." gibi sözcüklerden sonra konur.
E) Cümlede anlam gereği, özellikle belirtilmek istenen öğelerden sonra konur.

 

Soru  134
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Çantasını, gözlüğünü okulda unutmuş.
B) Çalışkan, dürüst, saygılı bir insandı.
C) Annem, kardeşim, ben hep birlikte gideceğiz.
D) Günler, aylar su gibi akıp gidiyor.
E) İhtiyar, kadınların da çalışması gerektiğini söyledi.

 

Soru  135
Ömrünün sonuna kadar hukukun üstünlüğünü savunacağına söz vermişti.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerde görülen ses olaylarının üçünü de örneklendiren cümle, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazıyı yeniden düzelttikten sonra size göndereceğim.
B) Bundan sonra neler yaptığını sık sık kontrol edeceğim.
C) Arkadaşlarının soğuk davranmasına çok üzülmüştü.
D) Hangi semtte oturduğunuz birden aklıma gelmedi.
E) Çocukların gürültüsünden birbirimizi duymakta güçlük çekiyorduk.

 

Soru  136
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Meslek Liseleri'nde okuyan öğrenci sayısı istenilen düzeyde değil.
B) Öğrenciliğinde Zübeyde Hanım kız öğrenci yurdunda kalmış.
C) Hasan Tahsin Anıtı, İzmir'in kurtuluşunu simgeliyor.
D) Yeni yasa Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
E) Yurdumuzun Doğusu'nda kar yağışı başladı.

 

Soru  137
İnce okunması gereken "k" ve "g" den sonra gelen "a" ve "u" nun üzerine düzeltme imi (^) konur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamanın dışında kullanılan bir düzeltme imi vardır?
A) Amcası, adliyede kâtiplik yapıyormuş.
B) Rüzgârın uğultusu giderek artıyor.
C) Böyle bir mekânda insan dinleniyor.
D) Kimi âdetler unutuluyor artık.
E) Bu kâğıtları toplayıp çöpe atmalısınız.

 

Soru  138
Üçüncü kişi iyelik eki alan sözcüklerin sonuna "ile" getirilince araya "y" koruyucu ünsüzü girer ve "ile" nin başındaki "i" ünlüsü düşer. Bunlar büyük ünlü uyumuna uyar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu kurala örnek olabilecek bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Çağdaş, arkadaşıyla gezmeye gitti.
B) Kardeşiyle hiç anlaşamıyormuş.
C) Eski bir arabayla yola çıktılar.
D) Dostlarıyla arası açılmaya başlamıştı.
E) Onun aramıza katılmasıyla her şey değişti.

 

Soru  139
Kimsesizler düştükçe aklıma
İnsanlığımdan utanıyorum
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi için örnek yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Ünlü uyumu
C) Ünlü daralması
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ünsüz benzeşmesi

 

Soru  140
İzmir'in doyum olmayan güzel akşamlarından birinde, Alsancak'tan, güneşin batışını seyrediyordum." cümlesinde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) ulama
B) ünsüz benzeşmesi
C) daralma
D) hece düşmesi
E) yumuşama

 

Soru  141
Küçücük bir azınlığın aklına uymak istemiyorduk.
Bu cümlede, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) ünsüz benzeşmesi
B) ünsüz yumuşaması
C) ünsüz düşmesi
D) ünlü düşmesi
E)

ünlü daralması

 

 

Üye Girişi