REKLAM

Soru  1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Hiç bir şeyle ilgilenmeden yaşanmaz.
B) İnsan aradabir arar, hatır sorar.
C) Çoğu insan bir çok işle ilgilenmek zorunda kalıyor.
D) Bir kaç gün önce onu sokakta görmüştüm.
E) Siz benim için herhangi biri değilsiniz

 

Soru  2
Hasta (I) hemşireyi odasında görmek istemiyor; her geldiğinde (II) ona (III) bu sevecen kızcağıza (IV) bağırıyordu. Hemşire, hastasına yine de sevgiyle (V) içtenlikle yaklaşıyordu.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde virgül (,) kullanılmayabilir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 

Soru  3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Ayakkabıları param parça olmuştu.
B) Gökyüzü kapkara bulutlarla kaplıydı.
C) Adamı ite kaka alıp götürdüler.
D) Evde kap kacak bile yokmuş.
E) Sırtımda eski püskü bir palto vardı.

 

Soru  4
Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün karşısında verilen kısaltması yanlıştır?
A) Ankara : Ank.
B) Toplumbilim : topb.
C) metre : m.
D) madde : md.
E) Akdeniz : Akd.

 

Soru  5
I. Onunla 11.30'da buluşacağız.
II. Oyunun 2. perdesini izleyemedim.
III. 15.6.1952'de doğmuş.
IV. Yaklaşık 30 km. yolumuz kaldı.
V. Hesabınızda 2.750.000 lira kalmış.
Bu cümlelerde nokta, kaç değişik işlevde kullanılmıştır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

 

Soru  6
(I) Ahmet Vefik Paşa, 3 Temmuz 1823'de İstanbul'da doğdu. (II) 1837'de, Tercüme Odası'nda çalışmaya başladı. (III) 1878'de sadrazam oldu. (IV) 1882'de ikinci kez sadrazam oldu. (V) 2 Nisan 1891'de öldü.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 

Soru  7
Aşağıdakilerin hangisinde kitap adı ya da başlıklardaki bağlaçların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Türkiye'de Roman ve Toplumsal Değişme
B) Bahar ve Kelebekler
C) SODOM VE GOMORE
D) Cevdet Bey Ve Oğulları
E) Atları da Vururlar

 

Soru  8
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ki" nin yazımı yanlıştır?
A) Sen de gel ki kadro tamamlansın.
B) Sanki olanlardan haberin yok!
C) Dünkü toplantı tartışmalı geçti.
D) Halbuki ben ağzımı bile açmadım.
E) Öyleki herkes birbirini suçluyor.

 

Soru  9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" nin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yoktur?
A) Sizin yerinizde hiçbir zaman doldurulamaz, demişti bana.
B) Bu dergi de genç sanatçılara sayfalarını açtı.
C) Sırtım da bir ağrı var ki sorma.
D) Sobalarda yakında kurulur artık.
E) Evimizde çarşıya çok yakındı.

 

Soru  10
mi" soru eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Sen mi dün akşam eve geç geldin?
B) Sen dün mü akşam eve geç geldin?
C) Sen dün akşam mı eve geç geldin?
D) Sen dün akşam eve mi geç geldin?
E) Sen dün akşam eve geç mi geldin?

 

Soru  11
İle bağlacı, ünsüzle biten sözcüklere ek olarak getirildiğinde başındaki "i" ünlüsünü yitirir ve büyük ünlü uyumuna uyar.
Bu kural, aşağıdaki cümlelerin hangisinde örneklendirilmemiştir?
A) Okurla yazar, yüz yüze gelebilmeli.
B) Teyzemle aylardır görüşemiyoruz.
C) Uzaktan beni gözle, çağırınca gelirsin.
D) Odunla kömürle ısınmaya alışmışız.
E) Bu işle ev geçindirmek zor.

 

Soru  12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kaynaştırma ünsüzü" kullanılmamıştır?
A) Kimseyi görmedim.
B) Babanı örnek al.
C) Altışar yıl ceza almışlar.
D) Size söyleyemedim.
E) Kapağını bile açmadım.

 

Soru  13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Sümbüller, laleler vardı kenarlarda.
B) Çarşamba günü birlikte döneceklermiş.
C) İstanbul'a alışmak kolay olmadı.
D) Akşam cünbür cemaat size geliyoruz.
E) Mahallenin tek manavı Kambur Hasan'dı.

 

Soru  14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hem ünsüz benzeşmesi hem ünsüz yumuşaması örneklendirilmiştir?
A) Siz bu kalabalığı neye bağlıyorsunuz?
B) Bu insanları buraya toplayan ne olabilir?
C) Bu tür eylemlerin çözüm olmadığı anlaşılmadı mı?
D) Sorumluların bunlardan etkilendiklerini söyleyebilir misiniz?
E) İnsanların, özgürlüğü sokakta araması doğru mu?

 

Soru  15
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, "ünsüz yumuşaması" için bir örnek vardır?
A) Aç mısın kardeşim, gel olanı bölüşelim, / Ama şiirlerimle seni doyuramam ki;
B) Ta, yıldızlara dek uzansa bile elim, / Daha ötelerine, daha ... buyuramam ki.
C) İnsanı, insan diye sevmişim, hep severim; / Ve onu tanrılara karşı bile överim.
D) Ben bütün bir evreni sevmişim; alın terim / Var evrende; öz, üvey diye ayıramam ki.
E) Güzelle yüceltirim insanlığı, işim bu, / Çirkini, kabayı ve hamı kayıramam ki.

 

Soru  16
a, e" ünlüleriyle biten sözcüklerde "y" kaynaştırma harfini alan eklerin etkisiyle bir daralma görülebilir. Sözcük gövdelerindeki "e" yerine "i", "a" yerine "ı" gelir. Ancak bu durum yazıda gösterilmez.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulmuştur?
A) Öğretmen kitap getirmiyeni derse almadı.
B) Aramızda onu tanımayan yok.
C) Sözlerimi anlıyabilecek misin bilmem.
D) Görmiyeli ne kadar değişmiş buraları.
E) Doğayı sevmiyen insanları ben de sevmem.

 

Soru  17
Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri,
Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri;
Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor,
Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor:
Yukarıdaki dizelerde kaç yerde "ulama" yapılmıştır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

 

Soru  18
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde "ünlü türemesi" söz konusudur?
A) Giderken bize de kısacık bir mektup bırakmış.
B) Arabamız o daracık sokakta zorlukla ilerliyordu.
C) Bütün gününü o küçücük odada geçirmiş.
D) Hissettiklerini ancak kâğıda dökebiliyordu.
E) Doğada keşfedilmemiş çok sır var.

 

Soru  19
Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Zavallı kadın kahrından yataklara düştü.
B) Bu emrin kim tarafından verildiği bilinmiyor.
C) Deponun hacmi istediğimiz büyüklükte değil.
D) Dostlarını, bahtınız açık olsun, diyerek uğurladı.
E) Her canlı, nesilini sürdürme savaşı içindedir.

 

Soru  20
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, hem büyük hem küçük ünlü uyumuna uyar?
A) horoz
B) karpuz
C) sera
D) serum
E) temiz

 

Soru  21
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ekten dolayı "büyük ünlü uyumu"na uymayan bir sözcük kullanılmıştır?
A) Kitaptaki resimler onu oyalıyordu.
B) Durakta saatlerce onu bekledim.
C) Doktor hastanın ateşini ölçtü.
D) Onu dikkatle dinledik.
E) Kardeşim bugün de okula gidemedi.

 

Soru  22
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yazım ve noktalama bakımından doğrudur?
A) O büyük düşünür: "Ezilmeyi ve köleliği savunan, büyük bir yazar gördünüz mü?" diyor.
B) O büyük düşünür: "Ezilmeyi ve köleliği savunan, büyük bir yazar gördünüzmü?" diyor.
C) O büyük düşünür, ezilmeyi ve köleliği savunan, büyük bir yazar gördünüz mü diyor.
D) O büyük düşünür; ezilmeyi ve köleliği savunan, büyük bir yazar gördünüz mü, diyor.
E) O büyük düşünür: "Ezilmeyi ve köleliği savunan, büyük bir yazar gördünüz mü, diyor."

 

Soru  23
Dönüp baktığımızda ( ) her önemli şair gibi Cahit Külebi'nin de bize büyük bir mıknatıs bıraktığını görüyoruz ( ) Dil ( ) Bir şiire dönüp baktıran ( ) dönüp dönüp baktırtan benzersiz bir sihirdir dil.
Yukarıdaki parçada, parantez içindeki boşluklara, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,), (:), (.), (,)
B) (,), (:), (,), (;)
C) (;), (.), (.), (,)
D) (;), (:), (.), (;)
E) (,), (;), (.), (,)

 

Soru  24
Kısa çizgi (-), aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?
A) İki gün sonra - işimi bitirebilirsem - evime döneceğim.
B) 26 - 30 Ağustos 1922, Kurtuluş Savaşı'mızda zaferi müjdeleyen günlerdir.
C) Türkçe'nin en işlek yapım eklerinden biri de "-lik"tir.
D) Türkiye - Suriye anlaşmazlığı dün çözümlendi.
E) Yaptıklarını, annesi - babası duyacak diye ödü kopuyordu.

 

Soru  25
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç işareti yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Çocuklar evde değil, (eliyle parkı işaret ederek) orada oynuyorlar.
B) Orhan Veli (1914 - 1950) genç yaşta yitirdiğimiz bir ozanımızdır.
C) Rain Man (Yağmur Adam) filmi 1980'de sekiz Oskar kazanmıştı.
D) Ataç'ın (düzyazı türleri) roman, deneme, eleştiriye ilişkin görüşleri zaman zaman anılıyor.
E) Rodin (Roden) "Düşünen Adam" heykelinin yaratıcısıdır.

 

Soru  26
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Sanatçı, "Şiirin iyisi şimşeğin görkemine benzer." diyor.
B) A. Muhip Dranas'ın "Fahriye Abla" şiiri de o yıllarda ünlendi.
C) Garipçiler, şiirin "makyajı"nı sildiler.
D) Bunları, şiir adına "ne işe yarayacaksa" yaptığını söylüyor.
E) "Şiirin hasını ayak sesinden tanırım." diyor bir ozanımız.

 

Soru  27
Ünlem işareti (!), aşağıdakilerin hangisinde, ötekilerden farklı bir amaçla kullanılmıştır?
A) Hey! Kimse yok mu?
B) Arkadaşlar! Susar mısınız!
C) Yavrum! Sana söylüyorum!
D) Eyvah! Adam aklını kaçırmış!
E) Hişt! Önüne bakar mısın!

 

Soru  28
Sormak gerekirdi; bugüne kadar aklı neredeydi (I) Bu düşünce kafasında yeni mi oluşmuştu (II) yoksa onu eskiden beri tasarlıyordu da açıklamaya cesaret mi edememişti (III) Öyleyse birdenbire bu cesareti nereden almıştı (IV) Yoksa ona akıl verip onu kışkırtan biri mi vardı (V)
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine, soru işareti (?) konulamaz?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 

Soru  29
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta (...) nın kullanımı yanlıştır?
A) Dün ... adında bir genç geldi yanımıza.
B) Ben sizinle tartışmaya gelmedim ki...
C) İnsan, yaşadıklarından ders alır, gelecekte nelerle karşılaşabileceğini düşünür...
D) Gençlik yıllarımı düşünüyorum da ...
E) ... köyünden biri bize yolu tarif etti.

 

Soru  30
Aşağıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlerden hangisine iki nokta (:) getirilemez?
A) Övünmeye değer bir tek dayanışma vardır ( ) Düşünceleri bir olan kişilerin dayanışması.
B) Sınavı kazanmanın tek koşulu vardır ( ) Planlı çalışmak.
C) O, ününü yalnızca şiire borçlu değildi ( ) unutulmaz romanlara da imzasını atmıştı.
D) Gençlerden duymayı istediğim bir tek söz var ( ) İnsanları ve ülkemi seviyorum!
E) Bilgisayara düşkünlüğünden dolayı arkadaşları ona ilginç bir ad takmışlardı ( ) İnternet Salih!

 

Soru  31
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Aman Beyefendi, oraya oturmayın; düşebilirsiniz.
B) İçim içime sığmıyor, bağırmak; haykırmak istiyorum.
C) Güneş çoktan batmıştı; fakat sokaklardaki kalabalık hiç eksilmemişti.
D) Bir küçük torunum var, her şey neşelendiriyor onu; güneşe, kara, yağmura seviniyor.
E) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

 

Soru  32
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, virgül (,) yanlış kullanılmıştır?
A) Bu, kitap çalışmalarım sırasında edindiğim bir alışkanlıktır.
B) Küçük, evin arkasındaki arsada oynamak istiyordu.
C) Bu çarkın nasıl döndüğünü az, çok sen de biliyorsun.
D) Televizyon programlarının amacı, sadece eğlendirmek olmamalı.
E) Komşularına, zaten fazla komşusu da yoktu, hiç güvenmezdi.

 

Soru  33
Nokta (.), aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aynı amaçla iki kez kullanılmıştır?
A) Cumhuriyetin 75. yılını 29.10.1998'de coşkuyla kutladık.
B) ÖSYM, II. basamak sınavını haziranın 3. haftası yapardı.
C) Bugün saat 16.30'da, Prof. Agâh Çertuğ'a gideceğiz.
D) 20.30'da başlayacak oyun için ancak 10. sırada yer bulabildik.
E) Hesabınıza yatırılan 154.500.000 lirayı 01.01.1999'dan sonra çekebilirsiniz.

 

Soru  34
Aşağıdakilerin hangisinde, büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yoktur?
A) Deprem, Adanalıyı göçe zorladı.
B) 15 haziran babamın doğum günü.
C) Yarın Güneş yine doğacak derdi bize.
D) Eskiden elektrik dağıtımını da Belediyeler yapıyordu.
E) Keşan'dan Edirne'ye giderken uzunköprüden geçeceksiniz.

 

Soru  35
Tamlama biçiminde kurulmuş; ancak kalıplaşmamış özel adların her sözcüğü büyük harfle başlanarak ayrı yazılır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Ege Körfezi, maviliğini yitiriyor artık.
B) Söke Ovası'nda daha çok pamuk yetiştiriliyor.
C) Van gölü, basında epeyce yer almıştı.
D) Köroğlu Dağları, artık geçit veriyor.
E) Gediz Nehri, denize güçlükle ulaşıyor artık.

 

Soru  36
Belli bir tarihi gösteren ay, gün adları, her yerde büyük harfle başlatılır." kuralına aşağıdaki cümlelerden hangisinde uyulmamıştır?
A) Vapurlar bana 19 Mayıs 1919'u hatırlatır.
B) Önümüzdeki yılın Şubat ayından itibaren işlerimizin yoğunlaşacağını sanıyorum.
C) Kitabı, bu yıl Eylül'ün 15'inde bitmişti.
D) Önümüzdeki hafta, cumartesi günü, size gelmek istiyoruz.
E) 1998 Ocak'ında doğanlarla Aralık'ta doğanların yaşıt sayılmaları bana tuhaf geliyor.

 

Soru  37
Gökbilim ve coğrafya ile ilgili konuların anlatımında, dünyayla öteki gezegen adları, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle başlar. Bu konular dışında, güneş, dünya ve ay sözcükleri küçük harfle başlatılarak yazılır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmuştur?
A) Köylüler Ay ışığından yararlanarak tarlada çalışıyorlar.
B) İnsanoğlu Dünya'nın uydusu aya yerleşmeye çalışıyor.
C) Dedem, Güneşli havalarda beni parka götürürmüş.
D) Siz Dünya'nın neresine giderseniz gidin aynı sorunlarla karşılaşırsınız.
E) O dergide Jüpiter hakkında bir makale okumuştum.

 

Soru  38
Yön bildiren sözcükler yer, yöre, bölge bildirecek şekilde kullanılırlarsa büyük harfle başlatılır.
Aşağıdakilerin hangisinde yön bildiren sözcüklerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı vardır?
A) Amerika'nın Güneyini de görmek istiyormuş.
B) Batı Almanya ile Doğu Almanya birleşti.
C) Yurdumuz, Doğu ile Batı arasında önemli bir köprüdür.
D) Doğulu olmak, uygar olmaya engel değildir.
E) 21. yüzyıl, Batı için de sorunlarla dolu olacağa benziyor.

 

Soru  39
Yapı, yapıt, örenyer adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Efes Harabeleri'ni daha çok yabancılar ziyaret ediyor.
B) Bodrum Kalesi, Bodrum'un simgesi olmuştur.
C) Fatih külliyesi, hâlâ sapasağlam duruyor.
D) Galata Köprüsü'nün üstü balık avlayanlarla doluydu.
E) Boğaz Köprüsü'nden geçiş ücretlerine zam yapıldı.

 

Soru  40
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "Yasa, yapıt, kitap, dergi, gazete adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar." kuralına aykırı bir yazım vardır?
A) Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı.
B) Yaşar Kemal'in Sarı Sıcak adlı yapıtını okuruyorum.
C) Medeni Kanun'un kimi maddeleri değiştirildi.
D) Türk Dili dergisi eskisi kadar doyurucu değil.
E) Cumhuriyet Gazetesi kitap vermeyi sürdürüyor.

 

Soru  41
Dil, din, mezhep adları, bunlarla ilgili ad ve sıfatlar büyük harfle başlar.
Bu kurala göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Balkanlarda yaşayanların çoğu müslümandır.
B) O dönemde Katolikler henüz örgütlenememişti.
C) Alevi Sünni çatışması yaratılmaya çalışılıyor.
D) Doğu ülkelerinde Budizm, eskisi kadar yaygın değilmiş.
E) Avrupa'da Hıristiyanlık tüm ülkelerin dini sayılıyor.

 

Soru  42
Türkçede özel ada bağlı saygı sözcükleri, sanlar ve takma adlar büyük harfle başlar.
Bu kurala göre, aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Ahmet Ağa, günlerdir onları düşünüyordu.
B) Bu sorunu ancak Parmaksız Salih çözebilir.
C) İçlerinde en yaşlısı Ali Usta'ydı.
D) Kolunu Çıkıkçı Osman'a sardırmış.
E) Mehmet Bey, Doçentliği çoktan hak etmişti.

 

Soru  43
Dedi ki : "Âdetimdir neyleyim
Şunlardan bir adet yiyeyim."
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımlarındaki ayrımı yaratan durum, aşağıdakilerden hangisinde söz konusu edilemez?
A) hâlâ
B) mekân
C) âlâ
D) âdem
E) yâr

 

Soru  44
Aşağıdakilerin hangisinde "-ler" ekinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Batılılar, toplumsal sorunlarımızla yakından ilgileniyor görünüyorlar.
B) Gizem, dün Handelerde kalmış.
C) Balkanlardan gelen soğuk hava, yurdumuzu da etkiledi.
D) Öğleden sonra Mustafa Bey'lere uğrayacağım.
E) Havalar soğuyunca baklagillerin satışı da arttı.

 

Soru  45
Erzurum'lu(I) Emrah (ölm. 1854)'ın(II) Erzurum'unU(III) Tambura köyünde doğduğu söylenmektedir. Anadolu'da(IV) Sivas, Kastamonu, Sinop, Konya gibi birçok şehirde dolaşmış, Niksar'da(V) ölmüştür.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisindeki kesme işareti gereksizdir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 

Soru  46
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) TÜBİTAK'dan burs alıyormuş.
B) Babası PTT'den emekliymiş.
C) Kardeşim bu yıl İTÜ'ni bitirdi.
D) TDK'nın sözlüğü yeniden basılacakmış.
E) Bu peynir SEK'de üretilmiş.

 

Soru  47
Kısaltmaların aldığı ekler, kısaltmanın okunuşuna uyar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım vardır?
A) THY'nın İzmir - İstanbul seferleri düzenli yapılamıyor.
B) MTA'nın Güneydoğu Anadolu'da yaptığı çalışmalar sonuçlanmış.
C) PTT'nin de bu yıl içinde özelleştirilmesi düşünülüyor.
D) TMO'nun tohumluk buğday dağıtımı başlamış.
E) DSİ'nin bu yıl elde ettiği gelir, geçen yıla oranla daha iyiymiş.

 

Soru  48
Tek heceli sözcükler, ilk harfleri alınarak kısal tılır: a(ad); özel ad olanlar büyük harfle başlar: V. (Van), G. (Gül); tek sözcüklü adların kısaltması ilk üç harf alınarak yapılır, sonuna nokta konulur : İst. (İstanbul), bak. (bakınız).
Aşağıdaki kısaltmaların hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Alm. (Almanca)
B) M. (Muş)
C) c. (cilt)
D) Cad. (cadde)
E) biy. (biyoloji)

 

Soru  49
Aşağıdakilerin hangisinde yabancı sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) O proğrama siz de katılacak mısınız?
B) Freni patlayan kamyon şaranpole yuvarlandı.
C) Bu kataloktan bizde de var.
D) Bu atelye yeni mi açıldı?
E) Bunların laboratuvarda incelenmesi gerekir.

 

Soru  50
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) XVII'inci yüzyıldan kalma eski bir konak vardı burada.
B) Türkiye'nin yüzölçümü 780.576 km2 dir.
C) Yirmi üç yaşında evlendiğini söylemişti.
D) Yeni harfler 1928'de kabul edildi.
E) Türkiye'nin nüfusu 65 milyona dayandı.

 

Soru  51
Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) Burası yüz onüç hanelik bir köy.
B) Köyün iki bin yüz dönüm ekilebilir arazisi var.
C) Köye geleli on iki gün olmuştu.
D) Buraya gelmek için üç buçuk saat yürümüştük.
E) Köyün yüz elli yıl önce kurulduğunu öğrendik.

 

Üye Girişi