Download details

Edebiyat Grubu Sene Sonu Zümresi 2017-2018 Edebiyat Grubu Sene Sonu Zümresi 2017-2018

Edebiyat dersleri yıl sonu zümre toplantı tutanağı 2017-2018

………………………… LİSESİ

2017 – 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI GRUBU DERSLERİ YIL SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI


 Dersin Adı  :

Türk Dili ve Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Seçmeli Dil ve Anlatım, T. Edebiyatı, Seçmeli Türk Edebiyatı…

Zümre No   :

3

Zümre Başkanı:

..........................

Toplantı Yeri  :

Öğretmenler Odası

Toplantı Tarihi :

10.06.2018

Toplantı Saati  :

10.00

Toplantıya Katılanlar:

………………… …………… …………….. ……….

 

2017 – 2018 Eğitim ve Öğretim yı sonunda yapılan edebiyat dersleri zümre öğretmenleri toplantında aşağıdaki gündem maddeleri tespit edilerek görüşülmüştür.

 

GÜNDEM MADDELERİ


 1. Açılış ve Yoklama
  2. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 111. Maddesinin okunup değerlendirilmesi, 1739 sayı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun okunması
  3. Bir önceki zümre kararların incelenmesi
  4 Başarı durumunun değerlendirilmesi ve başarı artırma tedbirlerinin görüşülmesi
  5. Ölçme ve Değerlendirme konusunun görüşülmesi
  6. Dönem ödevlerinin görüşülmesi
  7. Ders araç ve gereçlerinin kullanı
  8. 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yı konu bitirme durumunun görüşülmesi
  9. Dilek ve Temenniler

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Açılış ve yoklama:

  10.06.2017 tarihinde yapılan sene sonu zümre öğretmenleri toplantısı zümre başkanı .......................... tarafından açıldı. Tüm zümre öğretmenlerinin toplantıda bulunduğu görüldü.

 

 1. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 111. Maddesi .......................... tarafından okundu. Belirlenen gündeme ek gündem istenip istenmediği soruldu. Gündem maddeleri aynen kabul edildi.

 

Türk Milli Eğitimi’nin amaçları
Türk Milli Eğitimi’nin amaçları 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan ve 1790 sayılı Tebliğler Dergisi’nden zümre başkanı  ..........................  tarafından okunmuştur.

 

 1. Bir önceki zümre kararlarının görüşülmesi:
  II. Dönem zümre tutanakları ve kararları incelendi. Alınan kararlar ..........................   tarafından okundu. Alınan kararlara zümre öğretmenlerinin titizlikle uyduğu ve kararların başarıyla uygulandığı görüldü.

 

 1. Başarı durumunun değerlendirilmesi ve başarıyı artırma tedbirlerinin görüşülmesi

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Türk Dili ve Edebiyatı Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinde ders başarıları :

 

Sınıf

Türk Dili ve Edebiyatı

 

9-A

%100

 

9-B

%100

 

9-C

%100

 

10-A

%100

 

10-B

%100

 

10-C

%100

 

10-D

%100

 

Sınıf

Türk Edebiyatı

Dil ve Anlatım

11-A

%100

%100

11-B

%100

%100

11-C

%100

%100

11-D

%100

%100

12-A

%100

%100

12-B

%100

%100

12-C

%100

%100

 

..........................: “2017-2018 öğretim yılında iyi bir başarı elde ettik.  Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

………………: “Bu başarıda edebiyat öğretmenleri olarak uyumlu çalışmamızın büyük payı var. Gelecek yıllarda bu başarıyı artırarak devam ettireceğimize inancım sonsuz.” dedi.

            ..........................: “Öğrencilerimizin okul kütüphanesinden yararlanması derslerimize, sınavlara olumlu yansıyor. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutlarım. ” dedi.

                        ..........................: “ 12. sınıfların TYT ve YKS, AYT başarılarının artırılması için okul idaresi, rehberlik servisi ve bütün öğretmenlerimiz koordineli bir çalışma yürütmüştür. Öğrencilerimizin TYT ve AYT’de başarılı olacağına inanıyorum.


 1. Ölçme ve Değerlendirme konusunun görüşülmesi


2017-2018
öğretim yılında her dönem Türk dili ve edebiyatı, Türk edebiyatı ve seçmeli dil ve anlatım  dil ve anlatım ve seçmeli Türk edebiyatı derslerinden 2 yazılı yapılmıştır. Tüm derslerden her dönem için 2 performans notu verilmiştir. Tüm yazılıların ortak yapılması yararlı olmuş, ölçme ve değerlendirmede birlik sağlanmıştır. Ortak sınavlar sayesinde sınıflar ve öğrenciler arasında not ve soru adaletsizliğinin önüne geçilmiştir.  Sınavlardan sonra başarısızlık görülen konularda pekiştirmeler yapılıp  konuların daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.

 

 1. Dönem ödevlerinin görüşülmesi


..........................
, dönem ödevleri planlanan tarihlerde kontrolleri yapılmış ve nisan ayında teslim alınmıştır.

 

 1. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı


..........................; ders araç-gereçlerinin Türk edebiyatı, dil ve anlatım derslerinde yeterince  kullanıldığını belirtti. Ders kitaplarının yanında TDK sözlük, imla kılavuzu, bilgisayar, doküman paylaşımı vb. çalışmaların yapıldığı belirtildi.

 

 1. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı konu bitirme durumunun görüşülmesi


Bütün sınıflar bazında konular, müfredata uygun olarak bitirilmiş ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.

 

 1. Dilek ve Temenniler

    Tüm maddelerin görüşülmesi sonunda toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdirildi.

 

 

 

     ..........................                     ..........................                  ..........................               ..........................

Türk Dili ve Edebiyatı       Türk Dili ve Edebiyatı         Türk Dili ve Edebiyatı   Türk Dili ve Edebiyatı

        Öğretmeni                              Öğretmeni                           Öğretmeni                      Öğretmeni                       

    Zümre Başkanı

 

                                   

                       

 

 

 

 

                                                                   10.06.2018

                                                                                                                      Uygundur

                                                                                                            …………………………

                                                                                                              OKUL MÜDÜRÜ

 

Information
Created 2018-06-11
Changed
Version
Size 20.45 KB
Rating
(0 votes)
Created by yonetici
Changed by
Downloads 56
License
Price

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile